Kako spletna platforma zagotavlja varno investiranje?

Poleg donosnosti investicij je za vlagatelje pomembno tudi varno investiranje, še posebej, če poteka na spletu. Prav zato je ključnega pomena izbrati tisto naložbeno možnost, ki vlagateljem nudi ustrezno zaščito pred spletnimi prevarami ter zaščito pred razkritji občutljivih informacij …

Zakaj je registracija znamke pomembna za podjetje?

Registracija znamke kot intelektualne lastnine vključuje pravno zaščito edinstvenega simbola, ki razlikuje blago in storitve podjetja od drugih podjetij in konkurence. Blagovna znamka naj vsebuje unikatne elemente, zato da lahko kupci in drugi odjemalci prepoznajo storitve in blago ter jih …

Koliko stane zobni vsadek in od česa je odvisna cena?

Na vprašanje o temu, koliko stane zobni vsadek, ni enoznačnega odgovora, saj je v končno ceno vključenih več dejavnikov, tako iz vidika kakovosti implantatov kot iz vidika zobozdravstvenih storitev. Cena za zobno protetiko je odvisna od uporabljenih materialov in …

Spletno računovodstvo v programu v oblaku

Spletno računovodstvo prinaša številne prednosti tako za računovodske servise kot za podjetnike, ki uporabljajo program v oblaku. Program ni potrebno nameščati kot programsko opremo na računalnik, saj deluje preko spleta, zato je mogoče vanj dostopati samo z internetno povezavo. Poslovni …

Investiraj v varne in donosne naložbe na spletni platformi

Investiraj v donosne in varne naložbe na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja in ustvari dober dodaten zaslužek z danimi obrestnimi merami na posamezno posojilo. Donose ustvariš tako, da sredstva vežeš v posamezno posojilo za določeno časovno obdobje in za …

Kako deluje faktoring odkup terjatve?

Factoring odstop oziroma odkup terjatve je kot nekakšen kredit za obratna sredstva in podjetjem nudi takojšnje financiranje zapadlih in ne zapadlih obveznosti iz naslova izdanih računov za že opravljeno dobavo blaga in storitev. S tem si podjetjem zagotovi gotovino in …

E račun – izdaja in prejem preko računovodskega programa v oblaku

E račun se uporablja za brezpapirno poslovanje tako med podjetji v gospodarstvu kot med podjetji in proračunskimi uporabniki. Elektronsko izdajanje in prejemanje faktur lahko poteka preko računovodskega programa v oblaku ter se uvaža oziroma izvaža v določene spletne portale ali …

Zobna protetika obnavlja in nadomešča manjkajoče zobe

Zobna protetika je posebna veja v zobozdravstvu, ki se ukvarja predvsem z obnovo in nadomeščanjem manjkajočih in poškodovanih zob. Zobozdravniki, ki so strokovnjaki na tem področju, načrtujejo in izvajajo postopke, povezane z delno ali celotno nadomestitvijo naravnih zob z bio …

Bančni depoziti – na kaj paziti pri investiranju?

Bančni depoziti nudijo eno izmed investicijskih možnosti, pri kateri vežete sredstva za vnaprej določeno časovno obdobje in za to od banke pridobite obresti, ki predstavljajo vaš donos in zaslužek. Denar se lahko veže za tri ali šest mesecev, eno leto …

Izdan in prejet eračun v računovodskem programu v oblaku

Če podjetje posluje s proračunskimi uporabniki oziroma institucijami v javnem sektorju, tedaj mora izdajati fakture v ustrezni obliki, kot je zakonsko predpisan eračun. Program za vodenje poslovnih knjig pa mora omogočati tudi prejemanje in uvoz elektronskih faktur. Sicer pa …