Poslovni račun Archive

Koliko vas stane poslovni račun?

Podjetniki težijo k temu, da bi bili njihovi mesečni stroški čim manjši, zato previdno izberejo banko, pri kateri bodo odprli svoj poslovni račun. Stroški, ki letno nastanejo zaradi poslovanja zgolj pri banki, so lahko precej veliki, ni pa nujno – vse je odvisno od tega, katero banko izberemo in koliko je vstopnih ter izstopnih faktur.

Odprtje poslovnega računa in poslovanje z njim

Odprtje poslovnega računa je korak, ki ga mora narediti vsak podjetnik ob registraciji podjetja. Gre za transakcijski račun, na katerega dobi izplačila za prodano blago oziroma izdelke ter iz tega fonda plačujejo stroške, vezane na poslovanje. Podjetnik se mora sam pozanimati in odločiti, pri kateri banki bo odprl poslovni račun. Bistvenih razlik med bankami sicer

Kje odpreti poslovni račun?

Ko stopite na svojo podjetniško pot, potrebujete tudi poslovni račun. Banke vabijo nove stranke na različne načine, vse pa jih skušajo prepričati, da se jim poslovni račun najbolj izplača odpreti prav pri njih. A na kaj vse velja pomisliti, preden se odločite. Katero banko boste izbrali? Dejavniki, ki vplivajo na poslovni račun V prvi vrsti

Izdani računi nastopajo v različnih oblikah

Ko podjetje ali nek posameznik opravi kako storitev ali dejavnost, mora izdati račun, da stranka oziroma kupec za to plača. Tisti, ki se s tem spopadajo prvič, se morajo najprej pozanimati o nekaterih osnovnih dejstev, ki jih morajo kasneje pri izdaji računa tudi obvladati. Torej, če ste v poslu na novo, potem verjetno ne veste,

Izdaja računa v e-obliki

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj najpogostejših vprašanj, ki si jih uporabniki e RAČUNA zelo pogosto zastavljajo. Pogosto nas namreč zanima, za koga je e RAČUN obvezen.

Samostojnim podjetnikom računov ni potrebno več ločevati

Vsako podjetje ali organizacija za svoje delovanje obvezno potrebuje poslovni račun. Samostojnim podjetnikom računov ni potrebno več ločevati, morajo pa dati vedeti, da se uporabljajo tudi v poslovne namene. V kolikor pa samostojnemu podjetniku knjigovodstvena dela opravlja računovodski servis, jim bo skupni račun povzročil kar nekaj preglavic. Pravila Vsakršen prihodek in odhodek v povezavi s

Samostojni podjetniki ne potrebujejo več ločenega poslovnega računa

Že nekaj mesecev velja, da lahko samostojni podjetniki namesto dveh ločenih računov uporabljajo le en račun. Sprememba, ki je prišla v veljavo z zakonom ZDavP-2I, prinaša precej prihrankov že tako obremenjenim samostojnim podjetnikom. Fiksnih stroškov vsak mesec za vodenje ločenega transakcijskega računa (enega za osebno rabo, drugega za poslovno rabo) tako ni več. Kaj pa to

Potrebujete bančno posojilo za vaše malo podjetje?

Predstavljajte si lastnika malega podjetja, ki vstopi v svojo trgovino in vidi popolnoma poplavljena tla. Nemudoma mora ukrepati, da bo trgovina spet obratovala v čim krajšem času. Če bi lastnik imel kreditno linijo, bi v trenutku lahko odplačal vodovodarja in čistilni servis. Tako pa je njegov poslovni račun popolnoma prazen in mora zaprositi za bančno

Osnovni vodič za kratkoročna posojila

Če vaš poslovni račun ne premore določene investicije, potem se morete obrniti na kratkoročno ali dolgoročno posojilo. Ta začasna posojila se uporabljajo za plačilo večje naložbe v podjetje ali prevzem. Posojila imajo fiksne obrestne mere z določenim datumom zapadlosti. Kratkoročna posojila, veljajo za obdobje treh let in se jih odplačuje v mesečnih obrokih. Dolgoročna posojila

V kolikor poslovni račun ni javen, lahko nastopijo težave

V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) je določeno, da morajo biti transakcijski računi, ki jih samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, uporabljajo za poslovne namene, ločeni od osebnih računov. Podatki o poslovnih računih so namreč javno objavljeni in lahko do njih dostopa vsakdo, kar pa seveda ne velja tudi za transakcijske račune fizičnih