Podjetništvo Archive

Obratna sredstva za uspešno poslovanje podjetja

Podjetje za uspešno poslovanje potrebuje sredstva, ki jih sproti uporablja za financiranje proizvodnje, poslovnega razvoja in rasti, pa tudi za druge namene. To so obratna sredstva, za katera je značilno prav to, da niso za dlje časa vezana, temveč …

Ugodno tiskanje za potrebe sodobnega podjetja

Vsako sodobno podjetje potrebuje kvalitetne tiskovine, včasih pa tudi kakšne dodatne materiale v večjih nakladah, zato je ugodno tiskanje še vedno deležno precejšnjega povpraševanja. Tudi ponudba se odziva na potrebe sodobnih podjetij – čeprav se poslovanje v vse večji meri …

Enostavno izstavljanje e računov

Poslovanje se v vse večji meri seli na splet, zato nemara ni presenetljivo, da se je močno uveljavilo tudi izstavljanje e računov. Izstavljanje računov v digitalni obliki in posredovanje po e-pošti močno poenostavi celoten postopek, ob tem pa se …

Kako najeti hiter tiskalnik za potrebe po tiskanju v pisarni?

Vsaka pisarna potrebuje zmogljiv in hiter tiskalnik, zato da zaposleni lahko na dosegu roke natisnejo dokumente, kadar jih potrebujejo. Če gre za manjšo pisarno z le nekaj zaposlenimi, tedaj je dovolj le en printer. Če pa gre za bolj …

Kako poteka odkup dolga znotraj faktoring storitev?

Prodaja in odkup dolga sta najbolj pomembna procesa znotraj faktoring storitve. To pomeni, da podjetje faktorju odstopi izdan račun za že opravljeno dobavo blaga ali storitev, ki je že zapadel v plačilo ali pa še ni zapadel v plačilo. Gre …

Iščem računovodski servis za malo podjetje

V primeru, da ste v spletni iskalnik že vpisali »iščem računovodski servis«, tedaj zagotovo veste, da je izbira zelo velika in da je skorajda nemogoče izbrati med številnimi ponudniki, ne da bi se pri vsakemu podjetju posebej pozanimali …

Kako znižati stroške za nakup kartuše in porabo črnila?

Nakup kartuše predstavlja enega izmed večjih stroškov pri tiskanju v pisarni. Številna podjetja želijo zmanjšati porabo črnila in privarčevati na stroških tonerjev, ne glede na to, ali gre za tonerje priznanih blagovnih znamk, ali pa za tonerje, ki jih je …

Kako potekajo odkupi terjatev pri klasičnem faktoringu?

Odkupi terjatev so del procesa pri klasičnih faktoring storitvah, pri čemer posli zagotavljajo podjetjem takojšen dostop do gotovine. S tem se povečuje denarni tok, podjetja pa pridobijo obratna sredstva, ki jih lahko namenijo za tekoče poslovanje ali za investicije v …

Optimizacija tiska za znižanje stroškov v podjetju

Optimizacija tiska je proces, ki je usmerjen k temu, da podjetje lahko dolgoročno zniža stroške tiskanja, ne glede na to, ali gre za uporabo tiskalnika, multifunkcijske naprave ali pa za uporabo kopirnega stroja. Nekatera podjetja skušajo stroške znižati sama s …

Računovodski program tudi za enostavno knjigovodstvo

Enostavno knjigovodstvo je primerno za manjša podjetja, normirance in obrtnike, ki morajo pri vodenju poslovnih knjig zabeležiti vse prihodke oziroma izdane račune ter odhodke. Pri tem se poslovni dogodki zapisujejo le na eno bilančno stran, na aktivno ali pasivno stran.…