Verižna kompenzacija kot postopek izničevanja terjatev in obveznosti

Verižna kompenzacija je eden izmed načinov, da se obveznosti prenehajo in se dolgovi poplačani. Vanjo so vedno vključene tri osebe ali več. Da bi se verižna kompenzacija lahko izvedla, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: terjatev mora biti vzajemna (v postopku morajo biti tako upniki kot dolžniki), terjatve morajo biti istovrstne, terjatev mora biti zapadla. Kaj

Najem poslovnega naslova

Najem poslovnega naslova pomeni, da podjetje ob registraciji ne navede naslova, na katerem bo dejansko poslovalo, ampak pri ponudniku za fiksni mesečni znesek pridobi poslovni naslov, ki se ga bo registriralo za določeno podjetje. Za marsikaterega podjetnika to predstavlja ugodno rešitev. Najem poslovnega naslova je najbolj uporabna opcija v primeru, ko namerava podjetnik poslovati od

Barvne in črnobele multifunkcijske naprave – razlike med njimi

Barvne in črnobele multifunkcijske naprave predstavljajo tiskalnike, ki so sposobni številnih funkcij. Nekatere take naprave omogočajo zgolj tiskanje črno-belih strani, nekatere pa tudi tiskanje barvnih. Seveda so v današnjih časih tiskalniki, ki ponujajo zgolj črno-bel tisk, redki. Prav zato, ker so tudi barvni tiskalniki čedalje bolj cenovno dostopni, se zanje odloča čedalje več posameznikov in

Vodenje računovodstva lahko podjetnik izvaja na več načinov

Vodenje računovodstva je za vsako podjetje pomembno in, vsaj na začetku, zahtevno področje. Gre za to, da se sproti evidentira vse prihodke in odhodke, ki nastanejo tekom poslovnega procesa. Odhodki predstavljajo stroške, ki jih ima podjetje s tem, da proizvaja določene izdelke oziroma da ponudi neke storitve. Prihodki pa predstavljajo denar, ki ga podjetju za

Kaj pomaga proti gubam okoli oči?

Na različne dejavnike kot so suh zrak, sončno sevanje, ekran računalnika, razne vremenske razmere se naše oči prilagajajo tako in drugače. Zaradi tega pride do suhih in razdraženih oči, tudi do pekočega občutka. Da bi se oči zavarovale pred temi pojavi, pride do stiskanja mišic okoli njih. To pa na dolgi rok vodi do razvoja

Obračun prispevkov in obresti

Samostojni podjetniki morajo do vsakega petnajstega v mesecu oddati obračun prispevkov za pretekli mesec, prav tako pa morajo na ta dan poskrbeti za plačilo. Nemalokrat se pripeti, da sicer natančno poskrbijo za obračun prispevkov, nato pa z njihovim plačilom kakšen dan ali dva zamudijo. To pomeni, da bi morali na dan plačila dejansko preveriti, koliko

Odstop terjatve je za nekatere edina rešitev

Vsi prav gotovo vemo, kaj so terjatve, kaj pa je odstop terjatev pa verjetno ne povsem. Za nekatere je ravno odstop terjatve edina rešitev. To rešitev lahko imenujemo tudi cesija. Kdaj se cesija ali odstop terjatve uporabi? Odstop terjatve oziroma cesija se uporabi, kadar t. i. upnik želi svojo terjatev nasproti dolžniku prenesti na tretjo

Filtri za vodo izboljšajo kvaliteto pitne vode

Naloga delodajalcev je, da poskrbijo za dobrobit zaposlenih. To lahko naredijo na več načinov. Eden od teh je tudi, da poskrbijo, da imajo zaposleni vedno na voljo dostop do pitne vode, saj je le-ta pogoj za ohranjanje zdravja, posledično pa tudi za dobro opravljanje delovnih nalog. Ker pa se lahko zgodi, da voda iz pipe

Potni nalogi in dokazila

Znano je, da so potni nalogi pogosto način, da razni podjetniki nekoliko prilagodijo svoja zaključna poročila in si na ta način zagotovijo čim manj dobička ter s tem čim nižje plačilo davka na dobiček. Podjetniki pa se ob tem pogosto ne zavedajo, da je potni nalog uradna listina. Če “prilagajate” naloge, dejansko kršite zakonodajo. Inšpekcije

Koliko vas stane poslovni račun?

Podjetniki težijo k temu, da bi bili njihovi mesečni stroški čim manjši, zato previdno izberejo banko, pri kateri bodo odprli svoj poslovni račun. Stroški, ki letno nastanejo zaradi poslovanja zgolj pri banki, so lahko precej veliki, ni pa nujno – vse je odvisno od tega, katero banko izberemo in koliko je vstopnih ter izstopnih faktur.