Kako naj podjetnik izstavi elektronski račun?

Elektronski račun je dandanes standardna praksa poslovanja. Vsak novopečeni podjetnik se mora seznaniti s tem področjem, da bo lahko skladno s pravili izdajal račune za svoje storitve in izdelke. V prispevku vam tako podajamo nekaj napotkov, kako tak račun izstaviti. Obvezni podatki na računu Pa si najprej poglejmo, kateri so tisti obvezni podatki, ki na

Kakšne so razlike med kopirnimi stroji?

Kopirni stroji so namenjeni fotokopiranju oziroma razmnoževanju raznih dokumentov. Danes pa so toliko bolj na trgu prisotne naprave, ki omogočajo številne funkcije. Poleg fotokopiranja tudi tiskanje, skeniranje in še mnogo več, zato je bolj smiselno govoriti o multifunkcijskih napravah. Ko se odločite za nakup ene od njih bodisi za zasebno ali poslovno uporabo, morate najprej

Kaj je intelektualna lastnina in kdaj govorimo o kršitvah?

Intelektualna lastnina se nanaša na tri kategorije pravic in sicer na industrijsko lastnino, avtorsko pravo in na topografije polprevodniških vezij. Avtorsko pravo se deli naprej na avtorsko pravico in na sorodne pravice. Industrijska lastnina se deli naprej na patent, model, znamko, geografsko označbo, patent s skrajšanim trajanjem in na dodatni varstveni certifikat. Intelektualna lastnina je

Virtualna pisarna rešuje številne probleme

Ob registraciji podjetja je treba navesti tudi poslovni naslov podjetja. Gre za podatek o tem, kje bo predvidoma poslovanje potekalo (v pretežni meri). Virtualna pisarna je odlična rešitev za samostojne podjetnike, ki se na področju poslovnega naslova srečujejo z naslednjimi težavami: Ne dobijo dovoljenja s strani lastnika Če nameravate poslovni naslov prijaviti na domačem naslovu,

Podjemna pogodba – pod katerimi pogoji se jo sklepa?

V tokratnem članku bomo razložili, kaj je podjemna pogodba in v kakšne namene se jo sklepa. Njena značilnost je, da se jo običajno sklene za občasna in časovno omejena dela. Tako se predmet pogodbe večinoma nanaša na izdelavo določenih stvari. Pri tem gre večinoma za storitve v okviru proizvodnega obrtništva, lahko pa se nanaša tudi

Verižna kompenzacija kot način izničevanja terjatev in dolgov

Tokrat bomo razjasnili, kaj je verižna kompenzacija. Pri tem gre za to, da je vključenih več podjetij, med katerimi so nekatere terjatve in dolgovi. Podjetje A ima npr. terjatve do podjetja B, podjetje B pa dolgove do podjetja C. Cilj verižne kompenzacije je v tem, da se najde rešitev, pri čemer se bo veriga sklenila

Kako izvesti obračun plač v podjetju?

Če dejavnosti ne opravljate samostojno, ampak imate v podjetju tudi zaposlene, potem je obračun plač potrebno dobro organizirati in spremljati. Zaposleni v podjetju so zelo pomembni, saj poskrbijo za to, da delo nemoteno poteka. Po drugi strani pa njihove plače in drugi dodatki, ki so povezani z njimi, predstavljajo pomemben odhodek podjetja. Zato je treba

Tri kategorije tiskalnikov

Izbira stroja za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje oziroma multifunkcijske naprave je lahko težek zalogaj. Na trgu obstajajo najrazličnejše naprave, ki se med seboj razlikujejo po lastnostih, funkcijah in ceni. Ker je specifik, vezanih na te naprave, precej, je najbolje, da sami naredite spisek tega, kar vam je pri tiskalniku pomembno. Kakšne lastnosti in funkcije mora

Vezava diplomskih nalog in pomen diplome pri iskanju zaposlitve

Vezava diplomskih nalog se opravi pri ustreznem ponudniku. Gre za to, da se takrat, ko je naloga vsebinsko, oblikovno, tehnično in slovnično brezhibna, diplomsko nalogo iz elektronske oblike s tiskanjem spremeni v fizično. Tiskano verzijo pa je treba nato še vezati in jo opremiti s platnico. Diplomska naloga v taki obliki je tako dostopna v

Verižna kompenzacija kot postopek izničevanja terjatev in obveznosti

Verižna kompenzacija je eden izmed načinov, da se obveznosti prenehajo in se dolgovi poplačani. Vanjo so vedno vključene tri osebe ali več. Da bi se verižna kompenzacija lahko izvedla, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: terjatev mora biti vzajemna (v postopku morajo biti tako upniki kot dolžniki), terjatve morajo biti istovrstne, terjatev mora biti zapadla. Kaj