Ključne naloge poslovnega analitika

Analiza trga mora biti skrbno izvršena, da je lahko podjetje učinkovito na nekem področju. Zato potrebujemo ustrezen kader za to področje.

Poslovna analiza trga je raziskovalna disciplina, ki določa potrebe posla in determinira rešitve poslovnih problemov. Rešitve vključujejo komponente razvoja programske opreme, izboljšanje procesov, organizacijske spremembe ali strateško načrtovanje in razvoj politike v podjetju. Oseba, ki opravlja te naloge, se imenuje poslovni analitik.

Poslovni analitiki se ne ukvarjajo zgolj z razvojem programskih sistemov. Obstajajo različne naloge za poslovne analitike. Vse naloge so odvisne od organizacije v kateri delujejo.

Naloge poslovnega analitika so:

raziskati mora poslovne sisteme, da ima celosten pregled nad določeno situacijo. To lahko vključuje preučevanje elementov organizacijskih struktur in vprašanj v povezavi z razvojem kadrov v podjetju, kot tudi tekoče procese ter informacijske sisteme.

Ovrednotiti mora ukrepe za izboljšanje delovanja poslovnega sistema. Ponovno je potrebno analizirati strukturo organizacije in razvoj delovne sile, da se zagotovi, da so v skladu z vsako predlagano prenovo procesov in razvoja informacijskega sistema.

Dokumentirati mora poslovne zahteve za podporo informacijskega sistema z uporabo ustrezne dokumentacije, da je analiza trga uspešna.

V skladu z zgoraj naštetimi trditvami lahko trdimo, da osrednjo nalogo poslovnega analitika lahko opredelimo kot: oseba, ki je odgovorna za preiskovanje poslovne situacije, ugotavljanje in vrednotenje možnosti za izboljšanje poslovnih sistemov, opredelitev zahtev ter zagotavljanje učinkovite uporabe informacijskih sistemov, da zadovolji potrebe podjetja.

Dodaj odgovor