Davčna blagajna prinaša veliko nezadovoljstva

Pol meseca po uvedbi obvezne davčne blagajne, jo ima še vedno le približno polovica tistih, ki bi jo morali obvezno imeti. Ostali uporabljajo vezano knjigo računov, ki je še vedno dovoljena a zelo nepraktična. Glavni razlog za uporabo vezanih računov namesto za uporabo elektronske blagajne so raznovrstni zapleti, na katere so naleteli podjetniki. Ti zapleti pa so le eden izmed razlogov za nezadovoljstvo, ki jih je prinesel nov zakon.

Razlog za nezadovoljstvo je (ne)delovanje elektronskih blagajn, saj njihovo delovanje pogostokrat odpove. Temu lahko prištejemo še čas, ki je potreben, da se stranki izpiše račun. Stranka naj bi račun dobila v trenutku, vendar pa ga nove blagajne izpišejo šele po nekaj minutah. To je problem za stranke, ki morajo na račun počakati, saj ga morajo, ne glede na to ali hočejo ali ne, obvezno prevzeti, v nasprotnem primeru jih lahko doleti kazen. Drugi problem pri nekajminutni zamudi s tiskanjem je izrazit še posebno takrat, ko nastane velika vrsta ljudi, ki želijo kupiti nek izdelek.

Težava je tudi v praktičnosti. Za tiste, ki uporabljajo blagajne na terenu, se je postopek izdaje računov precej zapletel, zaradi dodatnih elektronskih naprav, ki omogočajo pravilno izdajo računov. Poleg navadne blagajne namreč potrebujejo še računalnik, povezan na internet. Ker je dostop do interneta na terenu težji, za dostop uporabljajo še router, ki  je preko mobilnega prenosa podatkov in na mobilnega telefona povezan v medmrežje. Namesto ene blagajne morajo torej imeti pri sebi še dodatne tri naprave.

Težave, ki jih prinaša davčna blagajna, vodijo do tega, da vezane knjige uporabljajo tudi tisti, ki že imajo davčno blagajno.

Kaj lahko naredi podjetnik, da se izogne opisanim neprijetnostim? Napak, ki nastanejo na strani države, ne more odpraviti. Lahko pa prispeva k boljšemu in enostavnejšemu delovanju sistema z nakupom kakovostne davčne blagajne. Za podjetnike, ki delujejo na terenu je za nizko ceno dostopna tudi prenosna davčna blagajna. Ta je sestavljena iz mini tiskalnika, ki je povezan s pametnim telefonom. Račun se izda preko aplikacije, ki pošlje signal mini tiskalniku, da ta račun natiska.

Dodaj odgovor