Spreminja se Zakon o davku na dodano vrednost

Slovenska vlada je pred nekaj dnevi ustvarila besedilo novega zakona ZDDV ali Zakona o davku na dodano vrednost. Poslali so ga Državnemu zboru ter mu predlagali, da ga obravnavajo po nujnem postopku.

Kaj želi vlada doseči z novim zakonom ZDDV?

  1. omogočiti bolj enostavno obračunavanje in plačevanje DDV pri uvozu

To velja za davčne zavezance (tako slovenske, kot tudi tuje – iz Evropske unije ali tretjih držav), ki prejemajo blago. Pri uvozu jim po novem ne bo treba plačevati DDV-ja, ampak bo le-ta obračunan glede na predpisano davčno obdobje. DDV se bo torej plačal kasneje.

  1. odpreti možnosti, da se davčna bremena lahko prestrukturirajo

Določila se bo primerna porazdelitev davčnega bremena med 3 področja: potrošnjo, dohodke pa tudi premoženje, in sicer glede na to, da bo ta porazdelitev primerljiva s tujino.

V kolikor bo šlo vse po načrtih, bo novi zakon ZDDV-1 v veljavo stopil po novem letu. V primeru, da boste blago uvažali prej, davčni obračun pa oddajali po novem letu, boste morali novi zakon upoštevati od 30. junija 2016 dalje. Ker bo potrebno prilagajati nekatere informacijske sisteme, se predvideva, da bo novi zakon v uporabi od 1. julija 2016 naprej.

Vir: Mf.gov.si

Dodaj odgovor