Odstop terjatve lahko močno razbremeni podjetnika

Običajno se odstop terjatve priporoča v primeru, da pričakujemo kakšne težave z izterjavo in na ta način preprečimo velike izgube zaradi neplačil. A to še zdaleč ni edina možnost, ki jo odpirajo takšni finančni mehanizmi. Na voljo imamo tudi druge opcije, ki so lahko prav tako privlačne in imajo celo vrsto prednosti. V praksi zato svoje terjatve prodajajo tudi uspešna podjetja z zanesljivimi kupci, saj prav v takšnem primeru odkrivamo nekatere nepričakovane prednosti, ki jih je možno izkoristiti pri uspešnem poslovanju.

Pomembno je, da se za odstop terjatve odločimo premišljeno, saj to ni vedno pravi ukrep. Lahko pa se v mnogih primerih izkaže za zelo smiselno opcijo, zato je pametno možnosti na tem področju dobro poznati. Enako velja za ponudbo finančnih strokovnjakov, ki opravljajo odkup terjatev, to so faktorji.

Odstop terjatve faktorju

Za uspešna podjetja se najbolj priporoča faktoring, pri katerem za odstop terjatve pred datumom zapadlosti prejmemo ustrezno plačilo, vse opravke z izterjavo pa prevzame faktor. Običajno gre za odkup takoj ob nastanku terjatve, kar je velika prednost za podjetje, saj na ta način pravzaprav takoj dobi plačilo za svoje izdane račune. Pri kupcih je rok za plačilo lahko še vedno zelo dolg, a na denar ne bo treba čakati, saj znesek poravna faktor, ki naposled v dogovorjenem roku prejme denar od kupca.

A faktoring ima še mnoge druge prednosti, ki jih hitro odkrijejo podjetja, ki se odločijo za odstop terjatve. Predvsem se na ta način močno razbremenimo, saj nam ni treba spremljati stanja terjatev, beležiti plačil, pripravljati opominov … Vse to prevzame faktor. Upravljanje terjatev se z vidika podjetnika zaključi že takoj, ko je račun izdan in se odstopi faktorju, torej s tem ne bo dela, stroškov in skrbi.

Odstop terjatve v izogib težavam

Druga plat te finančne rešitve pa je zmanjševanje tveganja in nevšečnosti, ki izhajajo iz zamud in neplačil. Faktoring lahko ponudi tudi zavarovanje za primer neplačil, kar pomeni, da tudi v takšnem primeru ne bomo imeli stroškov oziroma izpada dohodka. Seveda so za odstop oziroma odkup najbolj primerne tiste terjatve, pri katerih gre za zanesljivega kupca z dobro bonitetno oceno, a v vsakem primeru je dobro upravljanje terjatev prepustiti strokovnjakom, sploh če ponudba vključuje tudi zavarovanje za primer neplačila.

Na ta način se ne izognemo le nepotrebnim stroškom oziroma izpadu dohodka, temveč se takoj razbremenimo tudi na drugih področjih. Svoj čas in pozornost posvečamo svoji dejavnosti in vodenju podjetja, ne nadzorovanju terjatev in opominjanju kupcev. To je v praksi pogosto vredno še veliko več kot denar.

Kako opraviti odstop terjatve?

Najbolje bo, da za odstop terjatve izberemo ustreznega finančnega strokovnjaka, ki na različne načine pomaga na vsakem koraku. Najprej je treba oblikovati ponudbo in skleniti sodelovanje, nato lahko običajno sami izberemo terjatve, ki jih želimo dati v odkup. Seveda morajo te ustrezati nekaterim pogojem, ki jih postavljajo faktorji, a v tem oziru so ugodnejši od bank in drugih ustanov, ki nudijo finančne storitve. Odstop terjatve postane povsem enostaven, če izberemo ustreznega faktorja z utečenim sistemom.