Verižna kompenzacija kot način izničevanja terjatev in dolgov

Tokrat bomo razjasnili, kaj je verižna kompenzacija. Pri tem gre za to, da je vključenih več podjetij, med katerimi so nekatere terjatve in dolgovi. Podjetje A ima npr. terjatve do podjetja B, podjetje B pa dolgove do podjetja C.

Cilj verižne kompenzacije je v tem, da se najde rešitev, pri čemer se bo veriga sklenila in bodo vse terjatve poravnane. Gre za nedenarni način poravnave vseh terjatev in dolgov. Za vključena podjetja pa to pomeni večjo likvidnost, boljšo gospodarsko aktivnost in manjšo zadolženost.

Katere so prednosti tega postopka?

Prednosti verižne kompenzacije se kažejo v tem, da gre za učinkovit način, da se vnovči terjatve. poveča se likvidnost podjetij, izboljša se konkurenčnost. Zmanjša se terjatveno tveganje. Prek izvedbe tega postopka se prihrani tako čas kot denar. Hkrati pa se izboljšajo odnosi med vključenimi podjetji.

Predstavili vam bomo primer, kako približno poteka tak postopek. Podjetje 1 dolguje določen znesek podjetju 2, po drugi strani pa podjetje 1 dolguje tudi podjetju 3. Več podjetij (npr. podjetje 3, 4 in 5) dolguje podjetju 2. ko so vsa ta podjetja vključena v postopek, se poišče rešitev, kako bi bili ti dolgovi in terjatve na najbolj enostaven način izničeni.

Podjetja se lahko uskladijo sama ali pa prosijo tretjo osebo za pomoč

Včasih se podjetja sama dogovorijo med sabo in podpišejo pogodbo, na podlagi katere rešijo situacijo. Vsekakor pa se kot boljša rešitev obnese, da celoten postopek vodi neka x oseba, ki objektivno pregleda situacijo in ima ustrezna znanja s teh področij.

Enostavna kompenzacija pomeni, da imamo v postopku dva udeleženca, medtem ko verižna kompenzacija pomeni, da gre za 3 ali več udeležencev. Tovrstna kompenzacija je veljavna edino v primeru, če se z njo strinjajo vsi udeleženci, sicer ne. Gre za učinkovit način unovčevanja terjatev. Obveznosti so poravnane na dan, ko je to določeno v pogodbi. Če pa datum ni naveden, pogodba začne veljati z datumom, ko jo podpiše še zadnji udeleženec v postopku.