Zakaj je registracija znamke pomembna za podjetje?

Registracija znamke kot intelektualne lastnine vključuje pravno zaščito edinstvenega simbola, ki razlikuje blago in storitve podjetja od drugih podjetij in konkurence. Blagovna znamka naj vsebuje unikatne elemente, zato da lahko kupci in drugi odjemalci prepoznajo storitve in blago ter jih povežejo z določenim podjetjem. Tako se organizacija lahko bolje pozicionira na konkurenčnem trgu.

Pravna zaščita znamke zajema registracijo določenih elementov, kot so besede, imena, simboli, barve, grafične oznake in drugo. Pravni strokovnjaki pomagajo podjetju v tem postopku, pri čemer preverijo, ali je blagovna znamka v domačem in tujih registrih že registrirana in je zato ni mogoče uporabiti. Pravni strokovnjaki izpeljejo celoten postopek, ki vključuje pripravo in vložitev dokumentacije na pristojen urad za intelektualno lastnino.

Registracija znamke zagotavlja večjo zaščito

Pravna zaščita intelektualne lastnine ščiti ime in logotip podjetja, ki je v veliko primerih tudi najbolj dragoceno premoženje organizacije. Ker lastnik intelektualne lastnine prejme izključno pravico nad lastništvom znamke, lahko v primerih sporov uveljavlja prepričljive dokaze o veljavnosti in uporabi znamke, ki z dnem registracije ni več na voljo drugim podjetjem za uporabo.

Poleg tega pravna zaščita intelektualne lastnine vključuje vpis v določene registre, ki si jih lahko ogledajo tudi druga podjetja. Zato se konkurenčna organizacija ob kršitvah uporabe znamke ne more sklicevati na nepoznavanje pravil, saj so vsi podatki javno dostopni.

Registracija znamke preprečuje kršitve uporabe izključne pravice

Pravna zaščita znamke odvrača druge organizacije, da bi uporabile enake simbole, imena in logotipe. Poleg tega je izključna pravica do uporabe intelektualne lastnine vidna tudi na izdelkih ali drugih poslovnih materialih, ki imajo poleg blagovne znamke vključen tudi poseben znak, ki ponazarja, da je intelektualna lastnina že zasedena in je ni mogoče uporabiti.

Prav tako pa tudi domači in tuji uradi za intelektualno lastnino skrbno preverijo, ali vložena prijava za registracijo izpolnjuje vse pogoje. Urad lahko vlogo tudi zavrne, če po natančni preučitvi ugotovi, da so elementi blagovne znamke zelo podobni neki že registrirani intelektualni lastnini. V tem primeru mora podjetje spremeniti oziroma prilagoditi ime, simbol, barve, grafične oblike ali drugo.

Z zaščito znamke se lahko uporabijo pravna sredstva

Registracija znamke daje podjetju oziroma lastniku izključne pravice nad uporabo intelektualne lastnine samodejno pravico do tožbe na pristojnem sodišču, pri čemer lahko lastnik od kršitelja uporabe zahteva veliko odškodnino za povzročeno škodo in plačilo vseh odvetniških pristojbin. Ker je intelektualna lastnina ustrezno zaščitena, so spori na sodišču ali izvensodne mediacije v največji meri razrešene v prid podjetja z registrirano blagovno znamko.