Vsi redno zaposleni ste upravičeni do regresa!

Prednost redne zaposlitve se kaže v marsičem, zagotovo pa vsi najprej omenijo plačan dopust in regres. V tokratnem prispevku bomo odgovorili na nekaj pomembnih vprašanj, ki se navezujejo na regres, kot so kaj je, kdaj se izplača in v kakšni višini.

 

Vsi, ki ste redno zaposleni beležite dva datuma. Prvi je vedno nekako 15. v mesecu, drugi pa je 1. julija. Prvi je plača, drugi pa regres. In vsi, ki ste redno zaposleni, imate pravico do regresa. Ne glede na to, v katerem delu leta se zaposlite, vam regres pripada. Seveda vam ne pripada v celoti, ampak le za tiste polne mesece za katere ste zaposleni. Višina izplačila pa je odvisna od vrste zaposlitve. Če ste zaposleni v javni upravi, se vam izplačilo izvede gleda na vaš plačilni razred. Višji kot je, nižje bo izplačilo in obratno. V zaseben sektorju pa je zgodba malo bolj drugačna. V privatnem sektorju se za minimalno izplačilo regresa upošteva minimalna bruto plača. Seveda je lahko izplačilo tudi v bonih ali v kašni drugi obliki. V kakšni obliki bo izplačilo izvedeno, pa je natančneje navedeno v kolektivni pogodbi, ki jo podpišeta delavec in delodajalec.

Izplačilo regresa se izvede 1. julija. V primeru, da ima podjetje likvidne težave, se lahko izplačilo prestavi na poznejši datum, vendar ne kasneje kot 1. novembra. V obratnem primeru, lahko delavec vloži tožbo za delavsko sodišče ali pa neizplačilo prijavi inšpektoratu za delo.

Če ste se zaposlili po 1. juliju, vam kljub temu regres pripada in mora biti izplačan ob prvi plači ali ob prvem naslednjem izplačilu regresa. To pa zato, ker se regres izplača za tekoče leto in mora delodajalec v naprej predvideti za koliko časa namerava zaposlenega zaposliti. Za določen ali nedoločen čas.