Kaj je normiran s.p.?

Večina ve, da razlikujemo med tako imenovanimi “polnimi” in popoldanskimi s.p., pri čemer je bistvena razlika v tem, da “popoldanci” opravljajo dejavnost kot dodatek k svojemu rednemu delu. To pomeni, da se pri plačilu rednega dela v služni že tudi plačajo osnovni prispevki, torej se za popoldanski s.p. mesečno plačuje zgolj manjši dodatek. Drugih razlik v poslovanju načeloma ni. Nekaj drugega pa je normiran s.p., ki je ravno tako “polni” s.p., vendar se mu nekoliko drugače določa davčna osnova, o čemer lahko točneje povprašate kar svoje računovodstvo.

Normiran s.p. je lahko praktična izbira

Pri samostojnem podjetniku se davčna osnova določi tako, da se izračuna razlika med dejanskimi prejemki in dejanskimi odhodki, za katere je potrebno natančno vodenje evidenc v računovodstvu. Za odhodke se ne upošteva zgolj plačanih faktur, stroškov prispevkov in prehrane, temveč tudi potne stroške in dnevnice, davčna osnova se zmanjša na podlagi različnih olajšav … Polni s.p. tako vedno išče skrbi, da bi bilo na podjetje čim več stroškov – kar plača iz lastnega žepa, se ne upošteva in gre v davčno osnovo. Normiran s.p. pa ima nekaj manj skrbi in manj dela. Državnih organov ne zanima, koliko zasluženega denarja je dejansko porabil za stroške, koliko pa znaša njegova plača oziroma dobiček. Enostavno se predvideva, da je poraba za stroške fiksna in znaša 80 odstotkov vseh prejetih sredstev. Nobeno preračunavanje in obračunavanje ni potrebno in davčno osnovo enostavno ugotovite na podlagi prometa. Seveda pa zaradi tako velikodušnega ocenjevanja stroškov ni mogoče, da bi poleg njih pričakovali še kakšne druge davčne olajšave.

Za koga je primeren normiran s.p.?

Normiran s.p. se omogoči tistim samostojnim podjetnikom, ki v enem letu nimajo več kot 50.000 evrov prometa (v posebnih okoliščinah 100.000). Zanj se je smiselno odločiti, kadar vhodnih in izhodnih faktur ter druge računovodske dokumentacije ni veliko, saj vam za normiran s.p. Tudi ni potrebno imeti računovodstva, je pa seveda priporočljivo, da za vami stoji takšno računovodstvo, ki vam bo znalo svetovati. Velja pa premisliti, kaj je z olajšavami – normiran s.p. jih ne more uveljavljati, zato je takšen status smiseln takrat, ko na primer olajšave za otroke uveljavlja partner.