International faktoring za konkurenčno poslovanje s tujino

International faktoring je namenjen izvoznim podjetjem, saj služi kot izvozno zavarovanje terjatev. Zaradi zagotavljanja takojšnje likvidnosti in kredita za obratna sredstva je mednarodni odkup terjatev pomemben za podjetja, saj jim omogoča konkurenčno poslovanje s tujino ter posledično širi mednarodno prodajno mrežo.

Podjetje najame factoring družbo, ki prevzame tveganje za poplačilo obveznosti in podjetju ob dobavi blaga ali storitev v tujino zagotovi likvidni kapital, s čimer vnaprej financira izdan račun za opravljeno dobavo. Specializirana družba je v celoti odgovorna za denarni tok od uvoznika do izvoznika.

Za katera podjetja je primeren international faktoring?

Mednarodni odkup terjatev je skorajda nuja pri poslovanju podjetij, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino oziroma z izvozom in uvozom blaga ali storitev. Najem te storitve pri specializirani družbi je koristen za vsa izvozna podjetja, ne glede na njihovo velikost in panogo oziroma dejavnost.

Te organizacije se namreč pogosto srečujejo s povpraševanjem uvoznikov oziroma kupcev, da bi izvozno podjetje izstavilo račun z odloženim plačilom oziroma plačilnimi pogoji, kjer so roki za plačilo lahko daljši tudi od nekaj mesecev.

Štiri vrste mednarodnega factoringa

V pogodbi med specializirano družbo za odkup terjatev in izvoznim podjetjem se določi posamična vrsta mednarodnega zavarovanja pred neplačili oziroma prenosa terjatev na factoring družbo. Mednje spadajo:

 • Dvojni factoring sistem: Transakcija vključuje štiri strani, kot je izvoznik, uvoznik, uvozna družba za odkup terjatev v državi uvoznika ter izvozna družba za odkup terjatev v državi izvoznika.
 • Enotni sistem poplačila obveznosti: Po tem sistemu factoring družbe v državah izvoznicah in uvoznicah podpišejo sporazum, ki določa, da samo ena agencija za odkup terjatev opravlja vse funkcije pri mednarodnem poslu.
 • Factoring neposrednega izvoza: V tem sistemu je vključena le izvozna družba za zavarovanje terjatev, ki skrbi za vse funkcije.
 • Prenos terjatev neposrednega uvoza: Prodajalec neposredno trguje s faktorjem v državi uvoznika, pri čemer opravlja vse funkcije.

International faktoring v prednostih za podjetja

Mednarodni sistem odkupa terjatev poleg minimiziranja kreditnega tveganja in zavarovanja pred neplačili nudi izvoznim podjetjem še ostale prednosti:

 • Poglobljene informacije o trenutnih in potencialnih strankah iz tujine ter o njihovi plačilni sposobnosti
 • Poslovanje v varnem okolju
 • Manj dokumentacije, kar posledično vpliva tudi na nižje stroške
 • Zagotavljanje takojšnjega denarnega toka, s čimer se povečuje likvidnost in obratni kapital
 • Konkurenčna prednost in širjenje trgovine na tujih trgih
 • Zaščita pred slabimi dolgovi in plačilno nesposobnostjo tujih kupcev
 • Družba za international faktoring pomaga podjetju pri premagovanju ovir, ki so povezane s tujimi običaji in jeziki.