Vsak račun, ki ga izdate, morate hraniti

Vsak posel, ki ga opravite, se konča z računom. S tem, ko za opravljeno storitev izdate račun, imate zabeležen prihodek. Vedeti morate, da tudi, če ga stranka ne plača, se vam izdan račun tretira kot prihodek.

Zahvaljujoč tehnološkemu napredku je poslovanje doživelo pravo malo revolucijo. Vedno, ko izstavimo račun, moramo kopijo hraniti kot dokazilo poslovanja. Zlasti na koncu leta, ko oddajamo letno poročilo, moramo ustrezno priložiti še vse prejete račune. Zlasti, ko želimo uveljavljati kakšno boniteto.

Potrebno je še omeniti, da živimo v času, kjer se je država odločila, da nastopi bolj odločno v boju zoper sive ekonomije. Kar pomeni, da aktivno preverja, če se računi izdajajo in shranjujejo. Ko izdate račun, mora le-ta vsebovati določene podatke. Na vrhu računa so podatki prejemnika in podatki izdajatelja računa. V jedru je izračunana postavka. Iz postavke mora biti razvidno, za katero delo je šlo. Hkrati pa lahko navedete tudi urno postavko in število ur opravljenega dela. Seveda se vsebina postavke razlikuje od računa do računa. Na dnu računa pa je prostor za ime in priimek izdajatelja računa ter podpis. Skrajno na koncu, lahko bi rekli v nogi računa, pa so zapisani še podatki podjetja, ki je račun izdalo.

Najbolje je, da ko izdate račun, ga tudi shranite v svojo mapo. Čeprav smo v digitalni dobi in lahko hranimo podatke tudi v oblaku, moramo še vedno račune hraniti tudi v natisnjeni obliki. Seveda je izdajanje računov odvisno tudi od vašega načina in obsega poslovanja. Če poslujete z gotovino, potem morate po novem zakonu imeti davčno blagajno. Če pa poslujete zgolj preko transakcij, potem davčne blagajne ne potrebujete.