Priložnost za dodaten zaslužek z različnimi naložbami

Dodaten zaslužek ali pasivni redni dohodek lahko ustvarite z različnimi naložbenimi priložnostmi, katere pa imajo tako svoje prednosti kot slabosti. Za začetek investiranja je potrebno privarčevati dovolj sredstev, ki jih boste vložili v posamezne naložbe. Pri tem je naložbeni portfelj najbolje čim bolj razpršiti, zato da zmanjšate tveganje za morebitne izgube.

Preden boste pričeli investirati, se je dobro pozanimati o različnih možnostih naložb, kolikšna so tveganja, koliko znanja potrebujete za uspešno investiranje ter, ali pri tem potrebujete pomoč finančnega strokovnjaka. Nekatere platforme za množično investiranje so precej enostavne za uporabo, zato lahko sistem hitro osvojite.

Dodaten zaslužek z delnicami in obveznicami

Ko kupujete delnice, s tem kupujete lastniški delež podjetja, ki nudi svoje delnice na trgu. Donosnost teh naložb prinaša dvig cen delnice ob prodaji, zato s tem ustvarite dobiček. Delnice prinašajo tveganje zato, ker se cena delnice lahko zniža pod vrednost, za katero ste jo kupili.

Drugo možnost za naložbo pa predstavljajo državne obveznice, pri čemer po zapadlosti obveznice pridobite nazaj vrednost glavnice ter s tem zaslužite tudi donos v obliki obrestne mere. Obveznice veljajo za varnejšo investicijo od delnic, vendar so pri tem stopnje donosa tudi nižje.

Dodaten zaslužek z vezavo sredstev v vzajemne sklade

Vzajemni sklad običajno aktivno upravlja upravljalec sklada, ki izbira podjetja in druge instrumente, v katere nato vlaga denar investitorjev. Upravljalci skladov skušajo razpršiti naložbe večjega števila vlagateljev, zato da bi povečali donosnost.

Nekateri vzajemni skladi investirajo le v delnice, drugi samo v obveznice, nekateri pa v mešanico obeh naložb. Ko vežete sredstva v vzajemni sklad, jih prepustite v njihovo upravljanje, sklad pa vam na drugi strani ustvarja dobiček z donosi različnih naložb.

Pasiven dohodek z bančnimi depoziti

Bančni depoziti predstavljajo investicijo, kjer sredstva vežete na račun za vnaprej določeno obdobje. Po preteku tega obdobja dobite glavnico in vnaprej določeno obrestno mero, ki predstavlja tudi vaš dobiček. Dlje, kot zadržite denar v banki, višja bo obrestna mera. Bančni depoziti veljajo za varne naložbe, poleg tega pa so zavarovani tudi iz strani države.

Dodaten zaslužek z investicijami v zavarovana posojila

Pasiven dohodek lahko ustvarite tudi z naložbami v zavarovana posojila, ki se odvijajo na platformah za množično investiranje. Medsebojno posojanje denarja deluje tako, da posojilojemalec vloži vlogo za posojilo, posojilo pa financirajo različni vlagatelji. Ob odplačevanju kredita pridobi investitor letni donos v višini obrestne mere. Če ima posojilojemalec nižjo bonitetno oceno, tedaj naložba v njegovo posojilo nudi višje donose. Dodaten zaslužek v te naložbe je tudi zavarovan iz strani zavarovalnic, ki krijejo vložena sredstva in izplačajo glavnico v primeru, da posojilojemalec ne odplačuje kredita.