Spletno računovodstvo v programu v oblaku

Spletno računovodstvo prinaša številne prednosti tako za računovodske servise kot za podjetnike, ki uporabljajo program v oblaku. Program ni potrebno nameščati kot programsko opremo na računalnik, saj deluje preko spleta, zato je mogoče vanj dostopati samo z internetno povezavo. Poslovni in računovodski sistem deluje preko zmogljivih strežnikov ponudnika storitve, kjer se tudi shranjujejo vsi podatki.

Zaradi enostavnega dostopa preko spleta nudi program enostavnejše delo in boljše povezave med podjetnikom in računovodjo. Tako lahko podjetnik od kjerkoli in kadarkoli pregleduje finančne podatke. Preko brezplačne mobilne aplikacije pa lahko naloži prejet dokument in ga v elektronski obliki pošlje v program. Tako računovodja pregleda dokument, ki ga lahko takoj poknjiži ali plača račun preko spletne banke.

Spletno računovodstvo za podjetnike

Ponudnik storitve programa za vodenje poslovnih knjig nudi pakete za različne pravne osebe, pri čemer se cena in funkcije prilagodijo potrebam določenega pravnega subjekta. Tako so na voljo paketi za normirance, start up podjetja, obrtnike ter društva in zavode. Funkcije sistema so poenostavljene, zato lahko tudi podjetnik vnaša dokumente in izdeluje obračune, kot je na primer obračun prispevkov. Poenostavljeno je tudi izdajanje faktur in izstavljanje e-računov.

Hkrati je program za račune pregleden, zato lahko podjetnik v vsakem trenutku pregleda plačila, obveznosti do dobaviteljev, zaloge in drugo. To lahko stori tako preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Za podjetnika je tak način vodenja poslovnih knjig lažji tudi zato, ker ni fizičnega prenašanja dokumentov.

Spletno računovodstvo za računovodje

Program v oblaku nudi številne prednosti tudi za računovodske servise, ki se preko sistema lahko hitreje povezujejo s svojimi strankami. Tako lahko do istih podatkov dostopajo računovodje in uporabniki v podjetju. Podatki so usklajeni in ažurni, zato lahko računovodja hitreje opravi delo. Prav tako knjigovodji ni potrebno pošiljati različnih poročil in izpiskov, saj lahko podjetnik vse podatke o poslovanju pregleda sam.

Pomembna prednost spletnega sistema je tudi v tem, da se program lahko enostavno poveže z drugimi programi, ki se uporabljajo v računovodstvu. Računovodja pa si lahko olajša delo, saj program nudi številne avtomatizirane funkcije s samodejnimi knjiženji v glavno knjigo in nastavitvami za obračune. Program se tudi samodejno posodablja, zato so na voljo podatki, ki so v skladu z zakonodajo.

Brezplačni preizkus programa v oblaku

Podjetnikom in računovodskim servisom je na voljo tridesetdnevni brezplačni preizkus programa v oblaku. Po brezplačnem preizkusnem obdobju pa se lahko odločijo, ali želijo pridobiti licenco za spletno računovodstvo, ali pa se preprosto ne odločijo za uporabo programa.