Obratna sredstva za uspešno poslovanje podjetja

Podjetje za uspešno poslovanje potrebuje sredstva, ki jih sproti uporablja za financiranje proizvodnje, poslovnega razvoja in rasti, pa tudi za druge namene. To so obratna sredstva, za katera je značilno prav to, da niso za dlje časa vezana, temveč jih imamo na razpolago in z njimi tudi neposredno upravljamo. Seveda ne gre le za denar ali likvidna sredstva, obratna sredstva imamo v različnih oblikah, ki predstavljajo vrednost, ki jo lahko v kratkem času spremenimo in uporabimo. Ravno zato se jim reče obratna oziroma gibljiva sredstva.

Za uspešno poslovanje potrebujemo sredstva, ki so na voljo, ko je treba poravnati obveznosti in dolgove. Ni nujno, da imamo vedno pri roki gotovino ali pa da naredimo zalogo na poslovnem računu, tudi na druge načine lahko hitro pridemo do denarja, če ga potrebujemo. Pametno pa je, da imamo nad obratnimi sredstvi dober nadzor, saj lahko le tako uspešno načrtujemo financiranje poslovanja in poslovne rasti.

Kaj so obratna sredstva?

Poenostavljeno bi lahko rekli, da so obratna sredstva tista, ki niso vezana za več kot eno leto in jih lahko v tem času preoblikujemo in uporabimo. Najbolj očitno so to denarna sredstva, ki jih redno uporabljamo pri upravljanju poslovanja podjetja. A tudi v drugih oblikah imamo na voljo sredstva, ki bi jih lahko uporabili, če bi potrebovali denar za nujna plačila.

Tako se recimo med obratna sredstva uvrščajo tudi zaloge in terjatve, v nekaterih primerih tudi kratkoročne naložbe. Vse to so sredstva, ki jih lahko hitro preoblikujemo v denar, ki ga nato uporabimo za financiranje poslovanja. Vedeti moramo torej, koliko sredstev imamo na voljo in koliko svobode si lahko privoščimo pri načrtovanju poslovne rasti.

Uporabna obratna sredstva v praksi

Obratna sredstva lahko preprosto imamo in se z njimi posebej ne ukvarjamo. Lahko pa izkoristimo njihovo vrednost in si zagotovimo stalen dotok likvidnih sredstev, ne da bi se morali sami ukvarjati s preoblikovanjem uporabnih sredstev.

To nam omogočajo različni finančni instrumenti, predvsem faktoring, ki sproti preoblikuje nezapadle terjatve v likvidna denarna sredstva. Nezapadle terjatve se uvrščajo med gibljiva sredstva, a jih ne moremo takoj uporabiti za financiranje poslovanja. Faktoring omogoča prav to – faktor terjatve odkupi in poplača, tako dobimo likvidna denarna sredstva, s katerimi lahko prosto razpolagamo. To je odličen primer preoblikovanja gibljivih sredstev, ki je lahko v veliko pomoč, če želimo ta sredstva uporabiti takoj. Kaj lahko se zgodi, da obratnih sredstev ne bomo mogli pravočasno preoblikovati v uporabna denarna sredstva ter ne bomo mogli izkoristiti njihove vrednosti. To lahko vodi v likvidnostni krč, zato moramo pozorno spremljati svoje možnosti v takšnih primerih.

Idealna vrednost obratnih sredstev

Splača se imeti zalogo sredstev, ki jih lahko hitro preoblikujemo v uporaben kapital za financiranje poslovanja. A v obratnih sredstvih vseeno nočemo imeti preveč vrednosti, saj so to sredstva, ki bi jih lahko bolje izkoristili na druge načine. Ne moremo pričakovati, da bo njihova vrednost rasla, kot recimo velja za investicije, zato želimo ohranjati obratna sredstva relativno nizka, odvečni denar pa raje investiramo na način, ki ponuja večji donos na dolgi rok.