Obratna sredstva so vrednost podjetja

Koliko je vredno podjetje? Nekatera podjetja imajo vredne poslovne prostore, druga lep znesek na transakcijskem računu, za tretja pa se zdi, da nimajo veliko pokazati, saj imajo večino svoje vrednosti naložene v kratkoročne naložbe, imajo veliko terjatev, predvsem pa veliko skladišče, v katerem se nahajajo materiali in izdelki, namenjeni proizvodnji in prodaji. So takšna podjetja na slabšem? Vsekakor ne, kajti tudi obratna sredstva imajo lahko izjemno veliko vrednost – pogosto celo izjemno visoko.

Kaj so obratna sredstva?

Obratna sredstva so tista, ki lahko mimogrede spremenijo svojo obliko. To ni samo denar na transakcijskem računu, s katerim lahko poplačamo svoje obveznosti ali kupimo tisto, kar podjetje potrebuje. Sem spadajo tudi terjatve – če jih seštejemo, pogosto ugotovimo, da to te precej visoke, in ko bodo ta plačila enkrat pristala na računu bo slika povsem drugačna. A spet zgolj za kratek čas – denar je namreč treba vedno plemenititi in tako podjetju dodajati vrednost.

Med obratna sredstva vedno spada tudi zaloga. Tako zaloga materiala, ki je potreben za delo, kot tudi izdelki, ki so že pripravljeni na prodajo. Dobro je sicer, da skladišče izdelkov ni preveč polno, saj to kaže, da prodaja ni enako uspešna kot proizvodnja. Vendar pa obratna sredstva v obliki zalog predstavljajo vrednost, ki je še kako pomembna. To lahko opazimo na primer že pri prodaji majhnih podjetij, na primer spletnih trgovin. Pri njih prodajna cena ni odvisna zgolj od prometa in dobička, temveč vsekakor tudi od zalog.

Zakaj so obratna sredstva pomembna?

Obratna sredstva so tista, brez katerih ni mogoče poslovati. Brez materialov ni mogoče pognati proizvodnje, brez končnih izdelkov ni mogoče skrbeti za prodajo. Ravno tako brez sredstev na transakcijskem računu ni mogoče pokrivati svojih obveznosti do dobaviteljev in države ter poskrbeti za nakup orodja, pisarniškega materiala, računalniških programov in vsega ostalega, brez česar poslovanje podjetja ni mogoče.