Kako spletna platforma zagotavlja varno investiranje?

Poleg donosnosti investicij je za vlagatelje pomembno tudi varno investiranje, še posebej, če poteka na spletu. Prav zato je ključnega pomena izbrati tisto naložbeno možnost, ki vlagateljem nudi ustrezno zaščito pred spletnimi prevarami ter zaščito pred razkritji občutljivih informacij in osebnih podatkov.

Na drugi strani pa so ne tvegane naložbe pomembne tudi iz vidika, da investitor z vezavo sredstev ne tvega izgub v prihodnosti. Na primer, investicije v delnice in nekatere druge vrednostne papirje predstavljajo precejšnje tveganje za izgubo glavnice oziroma vseh vloženih sredstev. V nadaljevanju pa predstavljamo vzpostavljene varnostne mehanizme in preverjanja, ki jih nudi Nekster spletna platforma za medsebojno posojanje denarja, ki združuje investitorje in posojilojemalce.

Varno investiranje z večstopenjskim varnostnim mehanizmom

Vse naložbe v zavarovana posojila, ki so objavljene na spletni platformi in so na voljo za investiranje, so zavarovane. V prvem delu platforma opravi dvostopenjsko ocenjevanje, pri čemer z lastnimi algoritmi preveri bonitetno oceno rizika.

Platforma pri dvostopenjskem ocenjevanju sodeluje tudi z bonitetno hišo. Rezultati bonitetne ocene za posamezno posojilo se tako lahko navzkrižno preverijo, da ne prihaja do napak. Platforma  v tej fazi ocenjevanja zavrne več kot 95 odstotkov prejetih vlog za odobritev posojila, saj posojilojemalci ne ustrezajo kriterijem v vseh točkah.

Zavarovanje naložbe pri kredibilni zavarovalnici

Investicije v zavarovana posojila so zavarovane proti kreditnim tveganjem pri kredibilni zavarovalnici. Za varno investiranje pa je pomembno, da platforma sodeluje v vsaki naložbi tudi s svojim kapitalom. To pomeni, da platforma pred objavo naložbe sama financira posojilo ter ga šele nato ponudbi registriranim vlagateljem. Tako tudi upravitelj izplača vlagatelju določen delež, če posojilojemalec preneha z odplačevanjem kredita in se naložba zato prekine.

Ko pa se zavarovano posojilo v obliki depozita pojavi na strani, pa platforma zadrži delež vloženih sredstev, preostali delež pa ponudi investitorjem. Tako lahko eno posojilo financira tudi več vlagateljev. S tem mehanizmom ponudnik poskrbi, da vlagatelj ne izgubi glavnice, saj v primeru neizplačil lahko upravitelj sproži odškodninski postopek pri zavarovalnici, le-ta pa povrne glavnico skupaj z natečenimi obrestmi.

Ne tvegane investicije z dodatnim varnostnim skladom

Spletna platforma Nekster ima vzpostavljen tudi dodaten varnostni sklad, v katerega prispevajo sredstva na podlagi stopnje rizika neplačil. Ta mehanizem zagotavlja izplačila vseh nastalih škod in sicer najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi zahtevka.

Da bi upravljavec poskrbel za varno investiranje, pa je uvedel tudi določena varovala, ki skrbijo za nadzor nad poneverbami, zaščito in varnostno kopiranje občutljivih podatkov in za zaščito sredstev na investicijskem računu.