Filtri za vodo izboljšajo kvaliteto pitne vode

Naloga delodajalcev je, da poskrbijo za dobrobit zaposlenih. To lahko naredijo na več načinov. Eden od teh je tudi, da poskrbijo, da imajo zaposleni vedno na voljo dostop do pitne vode, saj je le-ta pogoj za ohranjanje zdravja, posledično pa tudi za dobro opravljanje delovnih nalog. Ker pa se lahko zgodi, da voda iz pipe kdaj ni najboljše kvalitete, nam lahko stalen dotok neoporečne vode zagotovijo filtri za vodo. Čeprav je v Sloveniji kakovost vode iz pipe zelo dobra, pa se lahko ob morebitnih neljubih dogodkih to spremeni in s tem tvegamo zdravstvene težave.

Filtri za vodo iz vode odstranjujejo neželene primesi

Filtri za vodo služijo temu, da iz vode odstrani odvečen klor. Z njimi tudi odstranimo morebiten slabši vonj in okus. Na tak način preprečimo vsa možna organska onesnaževanja vode. V vodi so namreč lahko prisotne tudi razne škodljive primesi kot so hormoni, kloroform, pesticidi, azbest, težke kovine in enocelični organizmi. Z uporabo vodnih filtrov se torej zavarujemo pred morebitnimi zastrupitvami z vodo in podobnimi težavami, ki lahko nastanejo zaradi slabše kakovosti popite vode.

Ker je seveda poleg tega, da na dan spijemo zadostno količino vode, pomembno tudi, da je ta dobre kvalitete, nam torej filtri za vodo zagotavljajo prav to. Gre za investicijo, ki se podjetju zelo izplača na dolgi rok, saj s tem lahko reši marsikatero nevšečnost.

Pomen vode za organizem

Voda je življenjsko pomembna tekočina, zato je za odraslo osebo priporočljivo, da jo spije vsaj 2 litra na dan. Seveda se priporočena količina razlikuje od posameznika do posameznika. To je odvisno od spola, starosti, teže osebe pa tudi od zunanjih dejavnikov kot je napor dela, ki ga oseba opravlja, ter temperatura zraka v delovnih prostorih. Voda omogoča optimalno delovanje vseh organov ter nemoteno delovanje vseh procesov. Njeno pomanjkanje ima škodljive posledice tudi na splošno počutje, koncentracijo, delovno vnemo. Če zaposleni popijejo premalo vode, bodo tudi manj uspešni, težje se bodo skoncentrirali na opravljanje dela, na tak način pa bo delo slabše opravljeno kot bi bilo sicer.