E-računi za učinkovito brezpapirno poslovanje med organizacijami

E-računi so del brezpapirnega poslovanja, njihova izmenjava med gospodarskimi družbami in tudi med proračunskimi uporabniki pa je namenjena učinkovitejšemu nadzoru nad poslovanjem ter bolj ažurnem izdajanju in prejemanju računovodske dokumentacije preko digitalnih kanalov, ki so povezani s programom za vodenje poslovnih knjig.

Velika prednost brezpapirnega poslovanja v sklopu izstavljanja in izmenjevanja elektronske dokumentacije je tudi v zniževanju stroškov. Tako lahko podjetje z izmenjavo elektronskih faktur prihrani tudi do 60 odstotkov stroškov. To je še posebej pomembno pri večjih organizacijah, ki imajo veliko odjemalcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev.

E-računi v spletnem računovodskem programu

Minimax poslovni in računovodski program deluje v oblaku, vanj pa je mogoče dostopati preko različnih elektronskih naprav, pri čemer je pomembna le povezava z internetom. Poleg avtomatiziranih funkcij in povezov s spletnimi aplikaciji je program povezan tudi z digitalnimi kanali, ki omogočajo varno in hitro posredovanje, uvažanje in izmenjavo elektronskih računov.

To pomeni, da računovodja ali podjetnik lahko v programu kreirata dokument, pri čemer sistem pripravi tri datoteke v skladu z zakonodajo. To vključuje vse sestavine na fakturi, ovojnico ter dokument v formatu PDF. Nato ta dokument ostaja v programu za knjiženje, za posredovanje kupcem pa ga je mogoče iz programa poslati po treh kanalih.

E-računi – izmenjava preko spletne banke in elektronske pošte

Podjetnik ali računovodja lahko elektronske fakture izdajata in na drugi strani uvažata v program preko e-banke in elektronske pošte. V spletni program je tako mogoče uvoziti dokumente, ki se jih prenese iz bančnega programa ali preko e-pošte oziroma iz e-poštnega naslova.

Izdajanje računov preko e-banke poteka tako, da program pripravi vse potrebno za uvoz dokumentov v e-banko. Pri tem je mogoče le z enim uvozom prenesti več dokumentov hkrati, ki jih nato banka po ustreznih kanalih tudi posreduje kupcem. Ta način izmenjave elektronskih faktur je primeren tudi za proračunske uporabnike.

Uvažanje in izstavljanje računov preko BizBox portala

Poslovni in računovodski program Minimax, ki deluje v oblaku, je povezan tudi s spletnim portalom BizBox, ki je namenjen izmenjavi elektronskih faktur med organizacijami v gospodarstvu in med podjetji in proračunskimi uporabniki.

Prednost je v tem, da je celoten postopek mogoče opraviti preko spleta, saj oba sistema ne potrebujeta namestitve programske opreme. E-računi se lahko enostavno izmenjujejo preko sistema, spletni portal pa nudi tudi druge funkcije za učinkovito brezpapirno poslovanje.