Različne funkcije računovodskega programa za vodenje računov

Spletni računovodski program za vodenje računov in ostale funkcije, ki so potrebne pri vodenju poslovnih knjig, predstavlja programsko storitev v oblaku, saj deluje na oddaljenem strežniku ponudnika. Računovodski servis in podjetnik lahko v program dostopata preko spletnega brskalnika, na voljo pa je tudi mobilna aplikacija, s katero oseba spremlja finančno stanje, obveznosti in plačila faktur.

Ker je e računovodstvo osnovano na oblaku oziroma preko spleta lahko podjetnik kadarkoli in od kjerkoli dostopa vanj. Prav tako ponudnik poskrbi za ažurno posodabljanje podatkov, zato da se knjigovodstvo opravi v skladu s zakonskimi predpisi in računovodskimi standardi. Tudi za varnost je poskrbljeno, saj zelo zmogljiv strežnik shranjuje in arhivira vse vse podatke, ki se vnašajo v program za dvostavno ali enostavno knjigovodstvo.

Vodenje računov, plačilnih nalogov, bančnih izpiskov in drugo

E računovodski program v oblaku omogoča vse funkcije, ki so povezane s splošnim poslovanjem podjetja. Računovodja ali oseba z avtoriziranim dostopom lahko preko programa izdajata običajne in e-fakture, avanse, dobropise in gotovinske fakture, ki so davčno potrjeni. Knjigovodja v program vnaša tudi prejete fakture, ki jih je mogoče poslati preko datoteke s skenirano različico fizičnega dokumenta.

Spletni program za knjigovodstvo omogoča tudi uvažanje in izvažanje bančnih izpiskov ter avtomatično knjiženje prilivov in odlivov. Ob obračunih se avtomatično ustvarijo plačilni nalogi. E sistem ima tudi funkcijo, kjer se izstavljajo, tiskajo, obračunavajo in knjižijo potni nalogi. Računovodja pa lahko operira tudi z odprtimi postavkami in preko programa pošilja opomine in IOP obrazce.

Program v oblaku za dvostavno in enostavno knjigovodstvo

Računovodski spletni program ima prilagojene funkcije tako za enostavno kot dvostavno knjigovodstvo, pri čemer se vsi dokumenti in obračuni samodejno poknjižijo. Računovodja pa spremlja in ureja temeljnice in odpira nove konte. Program za knjigovodenje omogoča tudi naslednje funkcije:

  • Statistična poročila (letna in medletna poročila za državne organe)
  • Poslovni izid in letna poročila
  • Blagajniško poslovanje
  • Obračun obresti in obračun DDV
  • Osnovna sredstva z obračuni amortizacij

Program za vodenje računov in obračun osebnih prejemkov

Spletni računovodski program nudi tudi funkcijo, ki zajema obračunavanje različnih osebnih prejemkov. Tako lahko računovodja v programu obračuna plače, nagrade, regrese in druge osebne prejemke, kot je obračun avtorskih pogodb, podjemnih pogodb in najemnin.

Prav tako je na voljo poseben sklop za obračun prispevkov zasebnika, kar zajema tudi pripravo potrebnih obrazcev za oddajo na eDavke ter pripravo plačilnih nalogov. E program za vodenje računov omogoča tudi pripravo obrazcev za dohodnino, pri čemer se akumulirajo podatki iz naslova obračuna plač in drugih prejemkov.