Nekaj zanimivih podatkov o gospodartvu v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije je objavil nekaj najnovejših statističnih podatkov:1

  • letna stopnja rasti cen (inflacija) je negativna in znaša -0.8 %;
  • povprečna mesečna plača (govora je o bruto plači) je v avgustu znašala 1.524,44 eur;
  • Slovenija beleži 11.8 odstotno brezposelnost;
  • 805.645 prebivalcev Slovenije spada med delovno aktivne prebivalce;
  • BDP je v primerjavi z lanskim letom zrasel za 2.6 %;
  • do tega BDP je država dolžna 80.8 %.

Vir: SURS

Dodaj odgovor