Ključne prednosti investicije v zavarovano posojilo

Investicije v zavarovana posojila na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja oziroma množično investiranje predstavljajo odlično priložnost za ustvarjanje bolj stabilne prihodnosti in finančne varnosti. Ta investicijska možnost je primerna tako za izkušene vlagatelje kot za investitorje začetnike.

Začetek z registracijo na platformi je hiter in enostaven. Potrebno je vpisati vse osebne podatke ter številko osebnega bančnega računa. Nato upravljalec platforme preveri kredibilnost podatkov in pošlje sporočilo o pričetku investiranja. Prednost platforme za reinvestiranje predstavlja tudi enostavnost uporabe, poleg tega pa ni potrebno poznati zapletenih investicijskih žargonov in izračunov, kot je na primer to potrebno pri vlaganju v vrednostne papirje.

Pričetek investiranja z malo začetnega kapitala

Pri večjem delu investicijskih možnosti na trgu je potrebno na samem začetku investirati več sredstev oziroma je potrebno imeti večje količine kapitala. To odvrne številne vlagatelje, saj v določenem trenutku nimajo 5 tisoč evrov, da bi jih lahko vložili v neko naložbo. Prednost naložb v zavarovana posojila pa je v tem, da vlagatelj lahko prične investirati tudi s 50 evri. To je odlična priložnost, da investitor preizkusi sistem in njegovo delovanje, preden vloži več denarja.

Investicije v zavarovana posojila prinašajo večje donose

Na splošno in v povprečju velja, da naložbe v zavarovana posojila na letni ravni prinašajo okoli 8 odstotkov doseženih donosov. To je odvisno tudi od vloženih sredstev, razpršenosti naložb in obrestnih mer, ki so določene na podlagi bonitetne ocene posameznega posojilojemalca. V vsakem primeru pa te varne naložbe prinašajo višje donose kot druge investicijske možnosti, kot so bančni depoziti, vzajemni skladi in varčevalni računi.

Razpršenost investicij v portfelju zmanjšuje tveganja

Vlagatelj lahko veže sredstva v več različnih naložb in tako poskrbi za diverzifikacijo svojega naložbenega portfelja na platformi za medsebojno posojanje denarja. S tem tudi zmanjša tveganje posamezne naložbe. Poleg tega pa so posojila tudi zavarovana iz strani kredibilnih zavarovalnic, ki v primeru neplačil kredita povrnejo škodo v višini vložene glavnice in ustvarjenih obresti.

Reinvestiranje ustvarjenega zaslužka na platformi

Ko se naložba v posojilo izteče in je kredit iz strani posojilojemalca odplačan, tedaj vlagatelj lahko ustvarjene donose oziroma svoj zaslužek v obliki obresti ponovno reinvestira v novo naložbo, ki je na voljo na platformi ali pa denar iz platforme nakaže na osebni bančni račun. Investitor lahko tudi predčasno prekine en del investicije v določeno posojilo, pri tem pa mu platforma ne zaračuna stroškov predčasne prekinitve. Vlagatelj prav tako ne plača vstopnih in izstopnih stroškov ter letnih upravljavskih stroškov.