Kako izvesti obračun plač v podjetju?

Če dejavnosti ne opravljate samostojno, ampak imate v podjetju tudi zaposlene, potem je obračun plač potrebno dobro organizirati in spremljati.

Zaposleni v podjetju so zelo pomembni, saj poskrbijo za to, da delo nemoteno poteka. Po drugi strani pa njihove plače in drugi dodatki, ki so povezani z njimi, predstavljajo pomemben odhodek podjetja. Zato je treba imeti jasno evidenco nad tem področjem.

Zavedati se morate, da so lahko razlike med bruto in neto plačo velike. Eno je to, kaj dobi delavec ob koncu meseca na TRR, drugo pa strošek, ki ga imate s tem vi. Gre za to, da morate za vsakega zaposlenega plačevati tudi obvezne mesečne prispevke za socialno varnost. Tukaj se vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za primer brezposelnosti in starševski dodatek. Vrednosti teh prispevkov so določene z deležem od osnovne plače, ki jo nameravate izplačati delavcu. Obračun plač pa vključuje tudi prispevke za prevoz na delo in malico. Ti stroški se obračunavajo zgolj za dni, ko je bil zaposleni na delovnem mestu. v primeru dopusta in bolniške torej za tiste dni stroškov s tem nimate.

Od česa je odvisna višina plače?

Obračun plač oziroma višina le te je določena za vsakega zaposlenega posebej. Pri tem morate vedeti, da obstaja minimalna plača, pod katero ne smete iti. Sicer pa je višina plače, ki jo izplačate posameznemu delavcu, odvisna od številnih kriterijev. Kakšna je najvišja stopnja dosežene izobrazbe pri posamezniku? Kako odgovorno je delovno mesto, ki ga zaposleni zaseda? Višja kot je njegova stopnja izobrazbe in kompleksnejše kot je delo, ki ga opravlja, višja plača naj bi se mu izplačala. Višina plače je odvisna tudi od delovne dobe, izkušenj in specifičnih znanj, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje dela.

Pri določanju višine plače upoštevajte, da je le-ta pomemben element motivacije. Če bo zaposleni zadovoljen s svojo plačo, bo delo opravljal bolj zavzeto, s tem pa bodo tudi poslovni učinki podjetja boljši.