Kako izbrati sedež podjetja?

Ko ustanavljamo podjetje, moramo predati tudi informacije glede sedeža podjetja in njegovega naslova. Podatki so lahko enaki stalnemu ali začasnemu naslovu nosilca, s privolitvijo pa tudi naslovu partnerja, prijateljev ali staršev. Glede poslovnega prostora je več možnosti, lahko uporabite prostor, ki ga imate v lasti in ga dejavnosti primerno priredite, lahko pa kupite oziroma najamete drugega, v tem primeru se predhodno prepričajte, če so slučajno že izdana kakšna uporabna dovoljenja oziroma če jih je možno za dotični objekt pridobiti. Seveda pa vsi ti postopki vzamejo kar nekaj časa, zato si pustite veliko časa med tem in odprtjem podjetja, saj vam to lahko hitro prekriža načrte in bi se vam lahko zadeva zakomplicirala.

Razlikovanje

Uradno je sedež podjetja kraj, naslov podjetja pa natančnejši podatki, kot sta ulica in hišna številka. Sedež podjetja ni nujno tudi naslov poslovnih prostorov, to dvoje je načeloma lahko ločeno, lažje pa je, če se vse nahaja na enem mestu. Načeloma je sedež podjetja lahko tam, kjer se opravljajo dejavnosti, kjer se vodijo posli ali kjer deluje poslovodstvo družbe. Pomembna informacija glede sedeža podjetja je ta, da bo tja prihajala vsa pošta, obenem pa bo tudi, v primeru spora, pristojno sodišče gleda na ta podatek.

Mirne dejavnosti

S pridevnikom mirne ali tihe dejavnosti označujemo takšne, ki ne potrebujejo poslovnih prostorov in se nahajajo v stanovanju ne da bi tam sprejemali svoje stranke, torej to pomeni predvsem kakšno pisarniško dejavnost ali manjše domače ustvarjanje izdelkov (v zadnjem času izredno popularno šivanje otroških oblačil) in podobne stvari. To je lahko tudi večstanovanjska hiša, pomembno je le, da na svoji upravni enoti zaprostrani za uporabno dovoljenje preden navedete naslov kot sedež in prostor, v katerem boste svojo dejavnost opravljali.

Pogoji

Glede sedeža podjetja ni posebnih pogojev, le držati mora eno od naštetih pravil, inšpekcija mora na sedežu najti poslovodjo. Za opravljanje dejavnosti ali kraj, kjer v večini vodite posle, obstajajo bolj temeljiti pogoji za poslovne prostore.