Elektronski račun in njegove sestavine

Elektronski račun je po vsebini enak fizičnemu računu. Razlika je v načinu, kako se ga izstavi, pošlje in shranjuje. Če se je klasični račun napisalo na roke ali na računalnik in se ga je potem natisnilo, je pri elektronskem drugače. Račun sicer še vedno pripravimo na računalniku, vendar ga pri tem ne stiskamo. Tako prihranimo na papirju in naredimo nekaj dobrega za okolje.

Tudi pri posredovanju se klasični in elektronski račun razlikujeta. Klasičnega pošljemo po navadni pošti. To pomeni, da lahko pride v roku enega, dveh ali več dni; odvisno od oddaljenosti naslovnika. Poleg tega se moramo v tem primeru posluževati poštnih storitev in si priskrbeti kuverte in znamke. To spet pomeni dodatne stroške. V primeru e-računa le-tega pošljemo prek elektronskih kanalov. Tako je njegovo posredovanje hipno in brez dodatnih stroškov.

Sestavine računa, na katere ne smemo pozabiti

Račun lahko precej enostavno pripravimo. Paziti pa moramo na to, da vsebuje vse potrebne podatke. Tako ne smejo manjkati podatki o pošiljatelju pa tudi o naslovniku. To pomeni, da morajo biti navedena imena, nazivi podjetij, naslov, davčna številka in podobno.

Potem so tukaj podatki o samem računu. Kdaj je bil račun izstavljen? Kdaj bo zapadel? Kakšna je njegova zaporedna številka? Razvidni morajo biti podatki o tipu storitve oziroma dobavljenem blagu. Za katere izdelke gre, v kolikšni količini? Kolikšna je cena na enoto izdelka? Kolikšen je znesek, ki ga mora plačati stranka? Pri tem je treba upoštevati tudi DDV, če podjetnik seveda posluje z njim.

Smiselno in priporočljivo je, da se na računu nahajajo tudi kontaktni podatki obeh strani. Tako se lahko kontaktirata, če pride do kakšnih nejasnosti. Na računu naj bo prav tako številka transakcijskega računa. Tako bo lahko prejemnik oziroma dolžnik takoj vedel, kam nakazati zahtevan znesek.

Izstavljanje računov ni nobena posebna znanost. Brez težav se jo lahko nauči vsak. Če ste v dilemi, preko interneta pobrskajte za primeri računov, ki vam bodo na začetku v pomoč.