Achilles faktoring za uspešna podjetja

Uspešna podjetja pri svojem razvoju potrebujejo zanesljive partnerje, s katerimi je veliko lažje preskakovati ovire in reševati težave pri poslovanju. Tak partner je Achilles, ki priskrbi financiranje za tekoče poslovanje na poti proti novim poslovnim uspehom. Storitve faktoringa so kot nalašč za uspešna podjetja, ki pričakujejo naglo rast tudi v prihodnje – čeprav gre za finančni instrument, ki koristi tudi podjetjem v težavah, bodo prednosti faktoringa najbolje izkoristili tisti, ki imajo ustaljeno poslovanje in dobre stranke.

Morda bi si mislili, da pri uspešnem poslovanju ne potrebujemo partnerjev, ki bi skrbeli za financiranje, saj lahko računamo na sredstva, ki jih sproti pridobivamo s prodajo. A seveda se v različnih situacijah izkaže, da to še zdaleč ni res, Achilles ima zelo prepričljive rešitve tudi za uspešna podjetja, ki se želijo dodatno utrditi na trgu, morda prodreti tudi na nove trge in nadaljevati s trajno gospodarsko rastjo. Prav takšna podjetja si gotovo želijo zagotoviti uspešno poslovanje in nemoteno rast podjetja, zato je zanesljivo financiranje pogosto še posebej pomembno.

Kako Achilles pomaga uspešnim podjetjem?

Faktoring je odkup nezapadlih terjatev, ki so nato takoj financirane. V praksi gre torej za takojšnje plačilo izdanih faktur, tako da ni treba čakati na dejansko plačilo s strani kupca. Pri pridobivanju sredstev iz prodaje nismo vezani na plačilne roke in ne sprejemamo tveganj v primeru zamud in neplačil, prav tako se nam ni treba ukvarjati z upravljanjem terjatev, saj vse prevzame Achilles.

Jasno je, da bodo takšen finančni instrument s pridom izkoristila podjetja, ki imajo v načrtu veliko poslovno rast in odločen razvoj. Za širitev proizvodnje ali prodor na nov trg ter za podobne investicije potrebujemo zanesljivo financiranje, ki ga lahko zagotovimo prav s faktoringom. Vedno lahko računamo na to, da bodo za investicije v razvoj na voljo razpoložljiva sredstva, s katerim imamo proste roke pri načrtovanju in izvedbi razvoja podjetja. Izkoristimo lahko vse priložnosti, ki se ponujajo, in nimamo omejitev zaradi pomanjkanja sredstev.

Achilles odpira tudi druge priložnosti

Zelo koristen je faktoring za uspešna podjetja, ki načrtujejo nadaljnji razvoj, a prednosti tega finančnega instrumenta se pokažejo tudi na drugih področjih. Dober primer je poslovanje z dobavitelji, ki jih lahko redno in hitro plačujemo. Achilles poskrbi, da imamo vedno na razpolago kapital za plačevanje obveznosti, tako lahko pri dobaviteljih koristimo posebne ugodnosti za hitro plačilo. Prav tako imamo proste roke pri upravljanju poslovanja, dobro skrbimo za svoje zaposlene, iz tira nas ne vrže niti kakšna nepredvidljiva nevšečnost. Vsekakor je za uspešno poslovanje nujno, da imamo na voljo likvidna sredstva, ki jih potrebujemo v praktično vsaki situaciji.

Poenostavljen faktoring preko spleta

Med dodatnimi prednostmi faktoringa gre gotovo omeniti še zelo poenostavljeno izvedbo, v praksi kakšnega posebnega dela pravzaprav ne bo. Ko sklenemo sodelovanje in se dogovorimo o podrobnostih, lahko vse potrebno opravljamo kar preko spleta. Izbrati moramo terjatve, ki jih namenimo za odkup, dokumentacija pa se samodejno prenese k faktorju, ki odkup potrdi in financira. Achilles tudi s tega vidika predstavlja zelo posrečeno rešitev za uspešna podjetja, ki želijo poslovati učinkovito in elegantno.