Kako varne in donosne so investicije v zavarovana posojila?

Investicije v zavarovana posojila nudijo odlično alternativo klasičnim naložbam, ki spadajo pod ponudbo bank in drugih finančnih institucij. Vlagatelji lahko povsem preprosto vežejo sredstva na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja oziroma na platformi za reinvestiranje. Investitor se registrira, odpre naložbeni račun in že lahko prične z investiranjem.

Velika prednost naložb v zavarovana posojila je v tem, da ta investicijska možnost nudi vlagateljem dober zaslužek z dano obrestno mero na posamezno posojilo ter hkrati nudi tudi veliko mero varnosti. To pa sta pravzaprav dve lastnosti, ki najbolj zanimata investitorje, ko se podajo v nove naložbene priložnosti.

Kako potekajo investicije v zavarovana posojila?

Spletna platforma za množično investiranje združuje tako posojilojemalce kot investitorje. Posojilojemalci lahko na platformi zaprosijo za osebni ali poslovni kredit, vlagatelji pa ga s svojimi sredstvi financirajo. Eno posojilo lahko financira več investitorjev.

Na eni strani dobi posojilojemalec ugodno obrestno mero za odplačevanje kredita, na drugi strani pa vlagatelji zaslužijo donose z dano obrestno mero na posamezno posojilo. V naložbenem portfelju imajo lahko več različnih posojil z različnimi obrestnimi merami in obdobji vezave.

Investicije in povprečni letni donosi

Na Nekster spletni platformi za reinvestiranje so izračunali povprečnost letno donosnost vseh vlagateljev, ki je znašala okoli 9 odstotkov. To pomeni, da je mogoče z naložbami v zavarovana posojila ustvariti dober zaslužek, saj ta investicijska možnost nudi boljše obrestne mere, kot tradicionalne naložbe v bančne depozite in v vzajemne sklade.

Primerjava z obema investicijskima možnostma glede letnega donosa je smiselna zato, ker veljata za varni in ne tvegani naložbi, kot tudi zavarovana posojila. V primerjavi z vrednostnimi papirji, kot so delnice, pa naložbe v zavarovana posojila nudijo nižje donose. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je trgovanje z vrednostnimi papirji zelo tvegano, saj so možnosti za izgube denarja velike.

Varne naložbe na platformi za reinvestiranje

Vsak kredit posojilojemalca, ki je kasneje objavljen na spletni platformi kot naložba, je zavarovan iz strani kredibilne zavarovalnice, ki v primeru nastanka odškodnine oziroma v primeru ne odplačevanja kredita povrne investitorju vrednost investicije, skupaj z glavnico in obrestmi.  Zavarovalnica povrne vlagatelju 90 odstotkov vrednosti naložbe, spletna platforma pa preostalih 10 odstotkov.