Za poplačilo obveznosti potrebujemo zalogo likvidnih sredstev

Prioriteta pri poslovanju je predvsem poplačilo obveznosti, ki jih imamo do države, dobaviteljev, zaposlenih in drugih upnikov. Le tako lahko uspešno poslujemo, ne da bi imeli težave s proizvodnjo ali pa kakšne druge zaplete, ki se hitro pojavijo, če ne plačujemo redno. Pravočasna plačila omogočajo nemoteno poslovanje, poleg tega pa lahko na ta način izkoristimo tudi posebne ugodnosti, ki jih včasih ponujajo dobavitelji. Bomo pa za to potrebovali zalogo likvidnih sredstev, da lahko obveznosti takoj plačamo.

Plačilo obveznosti, ki jih lahko predvidimo

Nekatere stroške lahko vnaprej predvidimo oziroma se stalno ponavljajo. Plačujemo jih vsak mesec ali po drugem pravilu. To recimo velja za socialne prispevke, akontacijo dohodnine, plače, najemnine in podobno. Prav tako lahko v veliki meri predvidimo plačila za nabavo in še nekatere stroške samega poslovanja. Za plačilo obveznosti te vrste lahko že vnaprej pripravimo denar, ki bo omogočal sprotno plačevanje, tako da težav ne bo.

Idealno je, če lahko te obveznosti plačamo s sredstvi iz prodaje. Če uspešno poslujemo, bomo lahko neposredno financirali tudi nabavo in druge stroške, a pri tem računamo na hitra plačila svojih kupcev. Lahko pride tudi do zamikov in zamud, zato moramo vseeno imeti nekaj zaloge.

Plačilo obveznosti, ki se pojavijo nepredvidljivo

Nekaterih stroškov pa ne moremo povsem predvideti, poleg tega ne moremo vedno napovedati gibanja na trgu, prodajnih trendov, morebitnih večjih premikov in drugih vplivov, ki lahko močno omejijo poslovanje in zaustavijo finančne tokove. Tudi v primeru, da je naše poslovanje ustavljeno ali zelo omejeno, je treba še vedno skrbeti za poplačilo obveznosti, saj stroški še vedno ostajajo.

Za takšne stroške je finančna rezerva naravnost kritična. Splača se imeti dovolj denarja, da lahko ustrezno odreagiramo na nepredvidljive situacije. Kar nekaj takšnih pripetljajev se lahko zgodi, od gospodarskih kriz do kakšnih nesreč, okvar, naravnih katastrof … Hitro lahko pride do nepričakovanih stroškov, v takšnem primeru bo potrebno poplačilo obveznosti, hkrati pa imamo še vedno vse ostale stroške, za katere moramo zagotoviti plačilo.

Rešitve za pravočasno plačilo obveznosti

Enostavno si lahko zamislimo dobro rešitev za pravočasno poplačilo predvidenih in nepredvidenih stroškov. To je zaloga denarja, ki jo hranimo na bančnem računu prav za poplačilo obveznosti. To je seveda dobra strategija, a hkrati pomeni, da bomo morali denar pustiti ležati na bančnem računu, kjer izgublja vrednost. Če sredstva lahko bolje porabimo, jih nima smisla zadrževati. Poleg tega včasih preprosto nimamo velikih zalog denarja, da bi jih lahko tako hranili.

Druga opcija je financiranje poslovanja na druge načine. Pogosto je zelo prikladna rešitev najem kredita, sploh za kakšne nepredvidene stroške. Hitro lahko odgovorimo na zahteve upnikov in poplačamo svoje dolgove, medtem ko še vedno ohranjamo lastna sredstva za redne stroške. Prav tako atraktivna opcija je lahko faktoring, ki nam zagotavlja zalogo likvidnih sredstev s tem, da takoj financira vse izdane račune, torej ni treba čakati na plačilo s strani kupca. Takšni finančni instrumenti so lahko zelo dobrodošla rešitev za poplačilo obveznosti pri podjetjih, ki želijo poslovati kar se da učinkovito in brez nepredvidenih zapletov zaradi pomanjkanja sredstev.