Kredit za obratna sredstva

Za tekoče poslovanje potrebujemo likvidna sredstva, ki jih porabljamo za plačilo sprotnih obveznosti. Če teh sredstev nimamo, potrebujemo kredit za obratna sredstva oziroma drugo rešitev za financiranje poslovanja. Kredit je pogosta izbira, predvsem za večja podjetja pride v poštev kot elegantna rešitev, ki hitro ponudi zadostno zalogo sredstev za plačevanje obveznosti. Problem nastane pri manjših podjetjih, ki nimajo na voljo tako ugodnih pogojev za kredit.

Kredit za obratna sredstva še zdaleč ni edina možnost za sprotno financiranje poslovanja. V nekaterih primerih je resda najboljša izbira, a običajno imamo na voljo tudi alternative, ki so za nekatera podjetja še veliko bolj mamljive. Odločamo se torej na podlagi specifik primera, v končni fazi je važno predvsem to, da lahko dobimo ustrezna sredstva za poslovanje.

Kdo lahko dobi kredit za obratna sredstva?

Krediti so ugodna opcija predvsem za večja podjetja, ki pri bankah lahko pričakujejo ugodnejše pogoje. Pogoji za kredit so lahko nekoliko nepredvidljivi in pogosto precej neugodni, so pa večja podjetja praviloma dovolj fleksibilna in tudi pri bankah se je možno dogovoriti za ugodne pogoje. Tako je kredit za obratna sredstva lahko zelo posrečena rešitev – sredstva namreč prejmemo takoj, poleg tega lahko računamo na visoke zneske, ki jih potrebujemo za plačilo večjih dolgov oziroma obveznosti. Za večja podjetja je to vsekakor dobrodošla rešitev.

V nekaterih primerih so krediti povsem priporočljivi tudi za manjša podjetja. Lahko pa pričakujemo, da bodo pogoji precej manj ugodni, predvsem so banke manj prilagodljive in ne moremo vedno računati na to, da bo možno kredit dobiti.

Alternative za kredit za obratna sredstva

Mala in srednje velika podjetja ne morejo vedno računati na kredit za obratna sredstva. Če vseeno potrebujejo vir financiranja poslovanja, bodo z zanimanjem preverila alternative na tem področju. Na voljo so namreč še nekateri drugi finančni instrumenti, ki lahko ponudijo dober učinek pri financiranju poslovanja manjših podjetij.

Predvsem se kot alternativa za kredit za obratna sredstva omenja faktoring, ki sicer deluje na precej drugačen način, a v končni fazi ponuja podoben rezultat. Pri faktoringu gre za to, da takoj pridobimo sredstva, ki nastanejo pri prodaji. Pravzaprav le pospešimo pridobivanje sredstev, ne da bi morali čakati na plačilo pri kupcih. Tako dobimo takoj razpoložljiva obratna sredstva, ki jih uporabimo za financiranje poslovanja.

Financiranje poslovanja v različnih podjetjih

Zanesljivo financiranje poslovanja je vsekakor nuja, če želimo svoje podjetje uspešno upravljati in razvijati. Ni pa vedno potrebno iskati zunanjih virov financiranja. Tudi faktoring, ki sicer ne prinaša sredstev »od zunaj«, temveč pospeši prejem prihodkov iz prodaje, ni vedno smiselna odločitev, čeprav močno pomaga različnim podjetjem.

Pri iskanju finančnih instrumentov za financiranje poslovanja imamo v mislih tudi nekatere zadržke, predvsem seveda ceno. Kredit za obratna sredstva moramo naposled odplačati, pri tem pa bodo nastali dodatni stroški, obresti so predvsem za manjša podjetja zelo visoke. Faktoring je praviloma ugodnejši, a vseeno vzamejo faktorji svojo provizijo, ki predstavlja strošek oziroma izpad dohodka. Če lahko s prodajo sami zagotavljamo dovolj sredstev za uspešno poslovanje, potem kredit za obratna sredstva ni potreben oziroma ne potrebujemo drugih posebnih rešitev za financiranje.