V kolikor poslovni račun ni javen, lahko nastopijo težave

V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) je določeno, da morajo biti transakcijski računi, ki jih samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, uporabljajo za poslovne namene, ločeni od osebnih računov.

Podatki o poslovnih računih so namreč javno objavljeni in lahko do njih dostopa vsakdo, kar pa seveda ne velja tudi za transakcijske račune fizičnih oseb, ki so zaščiteni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in zato ne morejo in ne smejo biti javno dostopni.

V kolikor odpirate poslovni račun bo banka zato preverila, v kakšen namen boste račun uporabljali. Vsak transakcijski račun namreč prejme oznako:

  • T – transakcijski račun, ustvarjen z namenom poslovanja;
  • A – osebni račun, ki ga lahko odpirajo in uporabljajo le fizične osebe.

Oznak je seveda še veliko več (seznam vseh oznak najdete tukaj), a bistveno je, da se kot podjetnik zavedate, da je oznaka T lahko javno objavljena, A pa po drugi strani ne sme biti. Oznako vrste računa je zato dobro preveriti, saj v primeru lastništva računa A lahko naletite na kasnejše težave pri poslovanju, kot so nezaupljivost poslovnih partnerjev, težave pri pridobivanju subvencij ipd.

Vir: AJPES

Dodaj odgovor