Upravljanje terjatev lahko prevzamejo strokovnjaki

V praktično vsakem podjetju predstavlja upravljanje terjatev pomembno, a zamudno in zahtevno opravilo. Svoje poslovanje želimo imeti pod kontrolo, predvsem pa nočemo pozabiti na kakšne odprte terjatve, ki lahko predstavljajo izpad dohodka ali večje težave. Zato moramo imeti terjatve pod nadzorom, včasih pa pridejo v poštev še druge aktivnosti s tega področja.

Problem je v tem, da je upravljanje terjatev le redko dejavnost, s katero se podjetje ukvarja. Običajno opravlja podjetje druge dejavnosti, ki z računovodstvom nimajo povezave. Zato je delo s terjatvami dodatna obveznost, ki ni plačana, zahteva kompetence, ki jih naš kader morda nima. Da bi lahko sami skrbeli za ta opravila, bomo morali v delo s terjatvami vložiti veliko časa in truda, ne moremo pa pričakovati zelo dobrih rezultatov. Ena izmed možnih rešitev je ta, da terjatve odstopimo strokovnjakom, ki poskrbijo za celovito upravljanje.

Prednosti, ki jih ima profesionalno upravljanje terjatev

Takoj lahko prepoznamo nekatere prednosti, ki izstopajo pri profesionalnem upravljanju terjatev. Seveda bomo najbolj zadovoljni s tem, da se zelo razbremenimo, če se nam ni treba več ukvarjati s terjatvami. Prihranimo veliko časa in energije, svoj trud lahko usmerimo v opravljanje drugih dejavnosti ali pa si privoščimo nekaj počitka. Možno je, da bomo tudi prihranili nekaj denarja, če upravljanje terjatev prepustimo strokovnjakom – izognemo se namreč nepotrebnim stroškom, ni treba plačevati kadra, svoj čas pa izkoristimo za bolj dobičkonosne aktivnosti.

Svoje poslovanje bomo na ta način precej poenostavili. Pričakujemo lahko tudi nekatere dodatne prednosti, ki morda niso takoj razvidne. Zmanjšamo tveganja za neplačila in povezane težave, izboljšamo finančne tokove v podjetju, izboljšamo tudi svojo boniteto. Še posebej to velja v primeru, da je upravljanje terjatev vključeno v večji komplet finančnih storitev.

Upravljanje terjatev vključuje tudi faktoring

Če se odločimo za storitve faktoringa, bomo gotovo dobili ponudbo za kompletno izvedbo, ki vključuje tudi upravljanje terjatev. Navsezadnje je to ena izmed glavnih funkcij te storitve. Pri faktoringu faktor odkupi terjatve, tako da se podjetje takoj reši vseh opravkov z njimi. Hitro dobimo znesek z računa, s terjatvami pa nato nimamo kakšnega posebnega dela.

Faktoring služi predvsem temu, da lahko takoj dobimo sredstva iz svoje prodaje, ni treba čakati na datum zapadlosti računa, kupcem pa vseeno ponujamo zelo ugodne pogoje. Opravke s terjatvami prevzame faktor, tako da se tudi z upravljanjem terjatev ne bo treba ukvarjati.

Upravljanje terjatev zahteva veliko dela

Pogosto upravljanje terjatev vseeno prevzamemo kar sami, a pri tem se moramo dobro pripraviti na opravila, ki nas čakajo. Nad odprtimi terjatvami moramo imeti dober nadzor, da poznamo finančno stanje podjetja, vzdržujemo dobre odnose s kupci in sklepamo pomembne odločitve na podlagi rezultatov poslovanja. Če imamo kupce z dobro finančno disciplino, s terjatvami morda ne bo veliko dela, le plačilo bo treba zabeležiti. Drugače je v primeru, če pride do kakšnih zamud in težav. Včasih je treba opozoriti na datum zapadlosti in morda kupca dodatno spodbuditi k plačilu. Še več dela upravljanje terjatev zahteva v primeru, da plačila ne moremo izterjati, tu sledijo različni postopki, s katerimi se sami gotovo ne želimo obremenjevati.