Odkup terjatve je pogosto boljši od izterjave

Če se ne želimo ukvarjati z zamujenimi plačili in neplačniki, nam je na voljo odkup terjatve, ki se v takšnih situacijah pogosto izkaže za najboljšo možnost. Gre za zelo dobrodošlo opcijo, saj nas zelo razbremeni, hkrati pa nam seveda prinaša tudi dragocena sredstva, ki bi jih morali sicer izterjati od kupca. Če imamo to možnost, se torej splača izkoristiti ponudbo za odkup, saj bomo zelo verjetno deležni bistveno boljše izkušnje.

To velja tako za zapadle kot za nezapadle terjatve. Ni nujno, da gre za probleme z zamudami in neplačili, tudi v drugih situacijah je lahko odkup terjatve zelo dobrodošla rešitev.

Odkup terjatve odpravlja potrebo po izterjavi

Ena izmed ključnih prednosti odkupa je gotovo v tem, da se takoj povsem razbremenimo in nimamo več dela z upravljanjem terjatev. To pomeni, da se ne bomo ukvarjali niti z izterjavo pri problematičnih kupcih. Takoj odpravimo vse težave, ki jih prinašajo zamude in neplačila, predvsem pa se ne bomo spraševali, ali bomo sploh kdaj videli denar, ki nam ga dolguje kupec.

Namesto, da bi se morali ukvarjati z odprtimi terjatvami, ki so morda že zapadle, lahko terjatve enostavno prodamo in dobimo nekaj denarja, hkrati se rešimo vseh obveznosti in opravkov, ki bi jih imeli pri izterjavi. Podjetje, ki opravi odkup terjatve, pa prevzame vse te naloge in nas s tem povsem razbremeni. Ne bomo imeli dela z opominjanjem in izterjavo, izognemo se tudi sodnim postopkom in drugim komplikacijam.

Ustrezne terjatve za odkup terjatve

Res je, da ne moremo vedno pričakovati dobrih ponudb za odkup terjatve. Podjetja, ki opravljajo odkup, se običajno osredotočajo na donosne terjatve, ki jih je možno izterjati. Pogosto opravijo pregled poslovanja dolžnikov in ocenijo njihovo boniteto, na podlagi vseh informacij lahko pripravijo ustrezno ponudbo za odkup. V nobenem primeru ne moremo pričakovati celotnega zneska vrednosti terjatve, ob prodaji terjatve bomo morali pristati na nekoliko nižji znesek – razlika je odvisna od različnih faktorjev, tako od značilnosti terjatve kot dolžnika.

Najbolj ustrezne so za odkup terjatve tiste terjatve, ki jih imamo do zanesljivih kupcev z dobro boniteto, sploh če še niso zapadle. Tako se opravlja odkup tudi za nezapadle terjatve, pri tem računamo predvsem na hitro plačilo in stalno likvidnost, saj ni treba čakati na datum zapadlosti. Pri zapadlih terjatvah, ki jih verjetno ne bomo mogli sami izterjati, nam odkup ne bo povrnil visokega zneska, a bomo dobili vsaj nekaj denarja, hkrati pa se rešimo starih terjatev in povezanih težav.

Za odkup terjatve izberemo zanesljivo podjetje

Pomembno je, da najdemo pravo podjetje za odkup terjatve. To so izkušeni finančni strokovnjaki, ki se ukvarjajo prav s takšnimi storitvami. Še posebej to velja za faktoring, torej za odkup nezapadlih terjatev. Pričakujemo lahko, da bo možno pripraviti ugodno ponudbo za obe strani, na ta način pa je možno tudi dolgoročno poslovati, ne da bi imeli veliko dela s terjatvami. A tudi pri zapadlih terjatvah je možno pri dobrih podjetjih dobiti ugodne ponudbe, tako nam odkup terjatve ponuja višji znesek in enostavno izvedbo, da bomo res zadovoljni.