Obračun prispevkov si lahko izračunamo sami

Podjetniki natančno vedo, kaj pomeni obračun prispevkov. Tovrstni obračun si lahko pripravijo tudi sami, in sicer na podlagi formule, ki ponuja izračun zavarovalne osnove. Poleg tega pa si pomagajo še s tabelo, v kateri so navedene osnove za plačilo ter tudi zneski prispevkov za socialno varnost in izračun višine. Pri tem pa se moramo seveda zavedati, da je višina prispevkov odvisna od dobička in že obračunanih prispevkov.

Ko imamo v mislih obračun prispevkov, se moramo zavedati, da je najnižja in najvišja osnova za plačilo prispevkov odvisna od višine zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih, ki so seveda preračunane na mesec.

V nadaljevanju sta zato zanimivi dejstvi, da najnižja zavarovalna osnova za leto 2017 znaša malo več kot 900 evrov, najvišja zavarovalna osnova za leto 2017 pa znaša skoraj 5.500 evrov.

Letošnji januar, torej januar 2017, pa je s seboj na tem področju prinesel še nekaj novosti. Tako morajo npr. samozaposlene osebe prispevke zaračunavati mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost, in sicer najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in to v elektronski obliki prek storitev, ki se imenujejo eDavki. Prispevki pa morajo biti plačani najkasneje do 20. dne za pretekli mesec. In to je tudi glavna novost na tem področju.

Ko delamo izračun prispevkov, pa moramo paziti še na marsikatero malenkost. Zavezanec mora namreč sam v obrazcu posredovati tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledice uveljavljanja določenih pravic. Sem npr. sodijo bolniški stalež oziroma bolniška, starševski dopust in še kaj. To velja tudi v primeru, če se odločimo za spremembo, torej povišanje ali znižanje, zavarovalne osnove.

Obračun prispevkov torej ni tako enostaven proces, kot bi si morda mislili. Pomagati si moramo s primerno formulo in tabelo, ki nas pripelje do pravega izračuna. Sicer pa nam posamezne spletne strani ponujajo dobre zglede, po katerih si lahko tudi sami zase izračunamo prispevke.