Najem poslovnega naslova

Najem poslovnega naslova pomeni, da podjetje ob registraciji ne navede naslova, na katerem bo dejansko poslovalo, ampak pri ponudniku za fiksni mesečni znesek pridobi poslovni naslov, ki se ga bo registriralo za določeno podjetje. Za marsikaterega podjetnika to predstavlja ugodno rešitev.

Najem poslovnega naslova je najbolj uporabna opcija v primeru, ko namerava podjetnik poslovati od doma, vendar pa domačega naslova ne želi ali ne more navesti kot poslovnega. Zakaj je temu tako? Podatki o vsakem podjetju so shranjeni na internetu, kar pomeni, da imajo do njih dostop vsi. Nekateri podjetniki svojega domačega naslova ne želijo izpostaviti, ker si hočejo doma zagotoviti zasebnost in anonimnost. Ne želijo, da bi prišlo do morebitnih nepričakovanih obiskov, ki bi lahko zmotili tudi sostanovalce. Poleg tega lahko v primeru, ko je domači naslov odročna lokacija, to pusti negativen vtis na potencialne stranke, ki kažejo manjšo stopnjo zaupanja do podjetij, ki so locirana izven mestnih središč.

Za najem poslovnega naslova se odločajo tudi posamezniki, ki nimajo možnosti domačega naslova registrirati kot poslovnega, saj sami niso lastniki nepremičnine. Ob registraciji podjetja je treba namreč priložiti dovoljenje lastnika, ki privoli, da podjetnik lahko opravlja dejavnost na predlagani lokaciji. Če podjetnik tega dovoljenja zaradi različnih razlogov ne mora pridobiti, potem se situacija lahko zaplete in podjetniku ne preostane drugega, kot da se odloči za najem fizičnega poslovnega prostora ali pa se odloči za najem poslovnega naslova, kar je seveda bistveno cenejša opcija, hkrati pa mu omogoča, da poslovanje še vedno opravlja od doma.

Najem poslovnega naslova ima številne prednosti

Poleg tega, da z najemom poslovnega naslova rešimo določen problem, pa podjetniku ta način pridobitve poslovnega naslova omogoča tudi številne druge koristi. Ločevanje zasebnega in poslovnega življenja postane lažje, saj pošta ne more priti v napačne roke npr. katerega od družinskih članov, ki jo prestreže in po možnosti založi, kar lahko privede do številnih težav. Podjetnik se lahko dogovori s ponudnikom najema poslovnega naslova, da mu pošto skenira in pošlje ali pa se dogovori za osebni prevzem.