Izdani računi nastopajo v različnih oblikah

Ko podjetje ali nek posameznik opravi kako storitev ali dejavnost, mora izdati račun, da stranka oziroma kupec za to plača. Tisti, ki se s tem spopadajo prvič, se morajo najprej pozanimati o nekaterih osnovnih dejstev, ki jih morajo kasneje pri izdaji računa tudi obvladati.

Torej, če ste v poslu na novo, potem verjetno ne veste, kako mora v resnici izgledati izdan račun. Preden začnemo govoriti o splošnem izgledu tovrstnega računa, omenimo, da obstaja več vrst izdanih računov, in sicer enostavni račun, avansni račun, predračun in seveda še primer kompenzacije.

Primer izdanega računa, natančneje enostavnega računa, si lahko vsakdo ob blizu pogleda tudi na spletni strani. Tam boste lahko videli, kaj vse mora vsebovati izdan račun oziroma enostavni račun in kje mora kaj ležati. Zgoraj levo v kotu so podatki sporočevalca oziroma avtorja računa, spodaj takoj pod njim pa so podatki naročnika, ki zajemajo ime podjetja oziroma ime ter priimek, naslov ter občino in seveda še davčno številko. Pod tem sledi razdelek, v katerem je napisana številka računa, kraj izdaje računa, datum opravljene storitve, datum izdaje računa ter datum zapadlosti računa. V jedrnem delu je opis storitve oziroma dejavnosti, ki smo jo opravljali ter končni znesek, skupaj z DDV. Pod tem razdelkom je navedena številka računa, na katerega kupec/stranka nakaže denar. Spodaj sledi še podpis direktorja, v nogi obrazca pa so ponovno napisani vsi podatki podjetja, poleg tega pa še njihov e-mail, TRR, matična številka ter ID za DDV.

Za vse vrste izdanih računov se torej lahko zelo dobro poučite na za to specializiranih spletnih straneh, kjer vam bodo poleg dobre razlage ponudili tudi natančne oblike obrazcev za posamezne račune.

Če ste torej začetniki v nekem poslu, potem je za vas veliko stvari novih. Potrebno se je sproti pozanimati ter seveda tudi izobraževati ter dopolnjevati svoje znanje. Dandanes imamo srečo, da nam pri tem pomaga tudi internet.