Izdan in prejet eračun v računovodskem programu v oblaku

Če podjetje posluje s proračunskimi uporabniki oziroma institucijami v javnem sektorju, tedaj mora izdajati fakture v ustrezni obliki, kot je zakonsko predpisan eračun. Program za vodenje poslovnih knjig pa mora omogočati tudi prejemanje in uvoz elektronskih faktur. Sicer pa lahko podjetje izdaja in preko programa izmenjuje fakture tudi z drugimi podjetji, ki uporabljajo tak sistem.

Knjigovodski program v oblaku, ki deluje preko oddaljene povezave na strežniku ponudnika storitve in omogoča podjetniku in računovodji dostop preko interneta, nudi posebno funkcijo znotraj programa, pri čemer samodejno pripravi datoteke za izdajo elektronske fakture na zakonsko predpisanem obrazcu. Nudi tudi pripravo ovojnice fakture ter izvoz fakture v PDF formatu.

Eračun – pošiljanje na elektronsko pošto in podpisovanje faktur

Spletni program za vodenje računovodstva omogoča enostavno pošiljanje elektronskih faktur na e-poštni naslov prejemnika oziroma kupca podjetja. Kupec nato izdano fakturo lahko uvozi v svoj ERP ali bančni program, ali pa fakturo samo z enim klikom natisne.

Tak način posredovanja oziroma pošiljanja izdanih elektronskih faktur je bolj primeren za podjetja v tržnem gospodarstvu in ne za proračunske uporabnike, ki za uvoz obrazcev uporabljajo druge sisteme. Minimax program v oblaku pa omogoča tudi enostavno podpisovanje e-računov, pri čemer funkcija deluje na operacijskih sistemih Linux, Mac in Windows.

Posredovanje E-faktur preko elektronske banke in preko BizBox

Program za vodenje prejetih računov in drugih knjigovodskih del omogoča posredovanje elektronskih faktur preko posrednika oziroma spletnega portala BizBox, ki je namenjen brezpapirnemu poslovanju s poslovnimi partnerji. Spletni portal BizBox je mogoče integrirati s programom Minimax in preko sistema enostavno pošiljati izdane elektronske fakture.

Sistem v oblaku pa nudi tudi funkcijo posredovanja elektronskih faktur preko e-banke. Ta način je najbolj primeren za pošiljanje izdanih računov za proračunske uporabnike v javnem sektorju, ki uporabljajo določen e-bančni program. Podjetje lahko prenese več faktur v e-banko, banka pa jih kasneje posreduje različnim kupcem po ustreznih kanalih.

Prejet eračun – uvoz v program in izmenjava z bankami

Spletni program v oblaku omogoča uporabniku tudi enostaven uvoz prejetih elektronskih faktur, ki jih je mogoče prenesti iz bančnega programa ali pa iz elektronske pošte. Pri tem sistem pripravi osnutke prejetih faktur z vsemi izpolnjenimi podatki, kot je datum opravljene storitve, datum prejema in zapadlosti, znesek za plačilo in števila fakture.

Če je program v oblaku povezan s spletnim portalom BizBox, tedaj je izmenjava in prejemanje prejetih faktur tudi bolj enostavna. Če želi podjetje sprejeti eračun lahko to stori brezplačno, za izstavljanje elektronskih faktur pa spletni portal BizBox zaračuna storitev po ceniku.