Investiraj v varne in donosne naložbe na spletni platformi

Investiraj v donosne in varne naložbe na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja in ustvari dober dodaten zaslužek z danimi obrestnimi merami na posamezno posojilo. Donose ustvariš tako, da sredstva vežeš v posamezno posojilo za določeno časovno obdobje in za financiranje posojila pridobiš dobro obrestno mero.

Investiranje na spletni platformi je povsem enostavno, saj se lahko brezplačno registriraš in že po nekaj dneh po odobritvi prijavnega obrazca pričneš z vlaganji. Ustvariš lahko tudi svoj naložbeni portfelj, kjer spremljaš zaslužke. Ob izteku investicije si lahko denar nakažeš na osebni bančni račun ali pa zaslužek ponovno investiraš v nova posojila.

Investiraj v donosne investicije za dober zaslužek

Z naložbami v zavarovana posojila lahko ustvariš dober dodaten zaslužek, pri čemer so letni donosi odvisni tudi od izbora investicij. Pri vsaki naložbi je določena obrestna mera, čas trajanja investicije ter minimalni znesek, ki je na voljo za investiranje. Višina obrestne mere je odvisna od posojilojemalčeve bonitetne ocene in kreditne sposobnosti.

Nižja bonitetna ocena posojilojemalca pomeni višjo obrestno mero in obratno. Na spletni platformi za reinvestiranje so izračunali povprečne letne donose vseh vlagateljev, ki znašajo 9 odstotkov. To pomeni, da lahko z bolj zavzetim in premišljenim vlaganjem ustvariš tudi višje letne donose. Ko vložiš denar v naložbo, se denar samo plemeniti.

Investiraj v varne in zavarovane investicije

Platforma za investiranje sodeluje z bonitetnimi hišami in kredibilnimi zavarovalnicami. Bonitetne hiše ob odobritvi kredita preverjajo dokumentacijo posojilojemalca in določijo kreditno sposobnost in bonitetno oceno. Zavarovalnice pa v naslednjem postopku zavarujejo kredit, zato je mogoče uveljavljati odškodnino v primeru neizplačil.

Če posojilojemalec preneha s plačevanjem obrokov kredita in se zaradi tega naložba prekine, platforma pa nato sproži odškodninski postopek pri zavarovalnici. Tako si v teh primerih zaščiten in iz strani zavarovalnice pridobiš 90 odstotkov zneska vložene glavnice in že natečenih obresti. Preostalih 10 odstotkov pa ti povrne spletna platforma. Z zavarovanjem naložb se močno znižujejo možnosti za izgube.

Investiranje brez dodatnih stroškov

Velika prednost spletnih platform za reinvestiranje je v njihovi neodvisnosti od finančnih institucij, zato lahko same določajo pogoje, ki so velikokrat ugodnejši od pogojev pri bankah in vzajemnih skladih. Tako ti ni potrebno plačati stroškov registracije ter vstopnih in izstopnih stroškov. Iz platforme se lahko kadarkoli odjaviš.

Poleg tega platforma tudi ne zaračunava letnih upravljavskih stroškov. Investiraj v naložbe v zavarovana posojila tudi zato, ker lahko brez dodatnih stroškov in plačila kazni kadarkoli prekineš investiranje v posamezno posojilo.