E računi in obvezne sestavine le teh

E računi so kot že ime pove računi, ki se jih izstavi in pošlje v elektronski obliki. Tako poskrbimo za okolje in zanje ne porabljamo papirja. Plus je seveda tudi za nas, saj nimamo stroškov s tiskanjem. Poleg tega pa nam ni treba koristiti poštnih storitev pri njihovem posredovanju. To spet pomeni znižanje stroškov. Poleg tega pa lahko račun naslovniku dostavimo skoraj v istem hipu. Za poštne storitve vemo, da to traja vsaj en dan ali pa še kaj več, sploh če se pošiljanja lotimo čez vikend.

Katere so obvezne sestavine e računa?

Po obliki se e račun nič kaj dosti ne razlikuje od klasičnega računa. Torej moramo pri vpisovanju podatkov upoštevati naslednje. Pomembno je, da vključimo podatke o naslovniku in izdajatelju. Pri tem je treba navesti naziv podjetja oziroma ime in priimek fizične osebe. Dodamo še naslov bivanja oziroma sedež podjetja. Seveda moramo ddoati tudi TRR, na katerega naj stranka nakaže zahtevani znesek. Priporočljivo pa je, da izdajatelj navede tudi kontakne podatke kot je mail naslov in telefonska številka. Tako ga bo lahko stranka v primeru nejasnosti hittro kontaktirala.

Sledijo podatki o samem računu. Račun je treba označiti z zaporedno številko, po kateri ga bomo knjižili v svoje evidence. Priporočljivo je, da je to hkrati tudi sklic, na katerega se sklicuje stranka ob plačilu. Večinoma ga navede pri namenu plačila. Označiti je treba, do kdaj je treba račun poravnati.

Glavni so seveda podatki o sami storitvi, za katero pdojetje izstavlja e račun. Navesti je treba tip storitve oziroma izdelkov ter količino. Narediti je treba smiseln izračun, ki dokazuje, kako smo prišli do skupnega zneska, ki ga zahtevamo od stranke. Pri tem je treba vključiti morebitne popuste, doplačila in DDV. Če podjetje ni davčni zavezanec, je treba navesti tudi to in dopolniti stavek s tem, po katerem členu podjetje ni davčni zavezanec.