Večina ve, da razlikujemo med tako imenovanimi “polnimi” in popoldanskimi s.p., pri čemer je bistvena razlika v tem, da “popoldanci” opravljajo dejavnost kot dodatek k svojemu rednemu delu. To pomeni, da se pri plačilu rednega dela v služni že tudi plačajo osnovni prispevki, torej se za popoldanski s.p. mesečno plačuje zgolj manjši dodatek. Drugih razlik