Monthly Archive:: avgust 2015

V kolikor poslovni račun ni javen, lahko nastopijo težave

V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) je določeno, da morajo biti transakcijski računi, ki jih samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, uporabljajo za poslovne namene, ločeni od osebnih računov. Podatki o poslovnih računih so namreč javno objavljeni in lahko do njih dostopa vsakdo, kar pa seveda ne velja tudi za transakcijske račune fizičnih

Prednosti in slabosti faktoringa

S pojmom faktoring označujemo storitev, ko faktor (podjetje, ki se ukvarja z odkupom terjatev) odkupi dolgove do podjetja. Za storitev se odloča vse več podjetij, saj prinaša precej prednosti. Poglejmo si, katere so dobre in katere slabe strani te storitve. Prednosti Prihranite čas. Faktoring vam bo prihranil čas in napor, ki bi ga drugače porabili